Terveisiä Valkjärven kyläyhdistyksen vuosikokouksesta

Valkjärven kyläyhdistys ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 

aika ja paikka: 3.4.2024 Valkjärven koulu 

Kokouksen osanottajat: Tapani Virtanen (pj), Minna Hämäläinen (sihteeri), Tuula  Pulkkinen, Hanna Ruotsalainen, Marja Aho, Markku Pesonen, Jani Hautala, Erkki  Pursiainen 

1. Puheenjohtaja Tapani Virtanen avasi kokouksen klo 18.11. 

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Virtanen, sihteeriksi Minna Hämäläinen sekä  pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Pesonen ja Erkki Pursiainen. 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. 

5. Tapani Virtanen esitteli vuosikertomuksen, joka muutamien korjausten jälkeen  hyväksyttiin. Hanna Ruotsalainen esitteli tilinpäätöksen. Hanna Ruotsalainen esitteli  toiminnantarkastajan lausunnon talouden ja hallinnon tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023. Toiminnantarkastuskertomuksen yhteenvetona todetaan, että ”tarkastuksessa en  ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia olisi rikottu.  Yhdistyksen toimintaa on johdettu ja hallinnoitu hyvien hallintakäytäntöjen mukaisesti”. 

6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille. 

7. Tapani Virtanen kävi läpi toimintasuunnitelman. Keskustelua syntyi muutamista kohdista.  Todettiin, että kyläavustajaa pyritään rekrytoimaan hyvissä ajoin. Tuula Pulkkinen ehdotti,  että lisätään tiedotusta kyläyhdistyksen tapahtumista ja talkoista sekä lähetetään näihin  kohdennettuja kutsuja jäsenistölle. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma. 

Hanna Ruotsalainen esitteli tulo- ja menoarvion. Päätettiin vahvistaa tulo- ja menoarvio.

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksu on 10e ja kannatusjäsenmaksu 50e.  8. Sovittiin, että hallitukseen valitaan 8 jäsentä ja 2-4 varajäsentä 

9. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Virtanen. Muiksi jäseniksi valittiin Armi  Backman, Jani Hautala, Minna Hämäläinen, Merja Makkonen, Markku Pesonen, Erkki  Pursiainen, Matti Putkonen ja Hanna Ruotsalainen. Varajäseniksi valittiin Marja Aho, Auli  Jaatinen ja Auri Tuominen. 

10. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Kajolinna. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin  Tuula Pulkkinen. 

11. Hanna Ruotsalainen esitteli kokouskutsussa mainittuna muuna asiana  sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta 7.pykälä. Päätimme, että  emme tee muutosta tähän, vaan nimenkirjoitusoikeus pysyy ennallaan niin, että yhdistyksen  nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,  kaksi yhdessä. 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. 

Markku Pesonen Erkki Pursiainen 

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja 

Liitteet: 

Liite1: Tilinpäätös tilikaudelta 2023 

Liite 2: Vuosikertomus vuodelta 2023 

Liite 3: Vuosisuunnitelma vuodelle 2024 

Liite 4: Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 

Liite 5: Toiminnantarkastajan lausunto

TERVETULOA KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Valkjärven kyläyhdistyksen vuosikokous järjestetään Valkjärven koululla keskiviikkona 3.4.2024 alkaen klo 18.00.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

Toimintakertomus 2023 ja Toimintasuunnitelma 2024 tutustuttavissa ohessa.

Kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa!

Kaikille avoimet JOULULAULAJAISET Valkjärven koululla

Torstaina 30.11.2023 alkaen klo 18.00

Tilaisuudessa lauletaan yhdessä joululauluja juhlakauden tunnelmissa. Väliajalla myynnissä kahvi/tee/glögi + joulutorttu kahvilippuja (5 eur) sekä jouluisia lahjatuotteita.

Myyntituotot käytetään 5.-6. lk. leirikouluun.

Maksutavat käteinen ja mobile pay.

Ei sisäänpääsymaksua.

Lämpimästi tervetuloa!

Valkjärven Vanhemmat ry.

https://www.facebook.com/groups/tapahtumatnurmijarvi

Valkjärven valokuituosuuskunnan laajennus

Tervetuloa TIEDOTUSTILAISUUTEEN keskiviikkona 29.11.2023 klo 18-19 Valkjärven koululle kuulemaan lisätietoja ja saamaan vastauksia mahdollisesti mieltä askarruttaviin kysymyksiin!

Lisätietoa Valkjärven kuituosuuskunnasta

Kymmenen vuoden kokemuksella meillä on jo hyvä tuntuma verkon rakentamisesta ja toiminnasta. Valokuitu on muuttanut monen osuuskuntalaisen työtä ja tuonut alueelle myös uusia asukkaita. Paikalliseen kuituosuuskuntaan liittymällä tuet paikallista kehitystä ja alueen toimintaa, ja tietysti tulet osaomistajaksi yhteiseen yritykseen. Osuuskunnan jäsenenä pääset myös vaikuttamaan osuuskunnan asioihin. Valkjärvelle on kohdistunut parin viime vuoden aikana voimakasta markkinointia valokuidun rakentamiseksi, mutta nämä paljon mainostetut projektit eivät ole lähivuosina toteutumassa. Valkjärven kyläyhdistyksessä valokuidun kylälle on kirjattu yhdistyksen tavoitteisiin jo yhdistyksen perustamisen aikoihin. Valokuitu tuo myös uusia yrityksiä ja asukkaita kylälle. Valokuitu on myös investointi omaan taloon, helpottaa kiinteistön myyntiä ja nostaa sen arvoa.

Valkjärven kuituosuuskunnan laajennus

Koska maaseudun laajakaistainvestointeihin ollaan uudella ohjelmakaudella suuntaamassa merkittävää yhteiskunnan tukea, mahdollisuudet saada avustuksia myös ns. taajamien läheiselle maaseudulle ovat hyvät. Mikäli kiinnostus on riittävää eli hankkeelle löytyy realistiset perusteet, Valkjärven kuituosuuskunta tulee jättämään avustushakemuksen ELY keskukselle 31.1.2024 (viimeinen jättöpäivä).

Jos avustus myönnetään haetunlaisena (avustus 65%), liittymismaksu tulee olemaan 1500 euron luokkaa, mikä on noin 1/3 todellisista rakentamiskustannuksista maaseudulla. Investointihakemukseen sisällytetään myös talkootyötä liittyjille, mikä on ollut yleinen tapa
osuuskunnan toiminnassa. Jokainen talkootyötunti arvotetaan 20 euron arvoiseksi, koska sitä vastaan saadaan kahden työtunnin arvosta avustusta (40 €). Liittymismaksu kattaa verkon rakentamisen valmiiksi käyttöliittymäksi asti, lukuunottamatta talon läheisyydessä tehtävää kaivuuta ja kaapelin vientiä talon sisälle, joka jää liittyjän vastuulle (huom. kotitalousvähennys). Osuuskunta liittää kuidut ja tekee liittymän valmiiksi talon sisällä. Vain reitittimen hankkiminen jää liittyjän kustannettavaksi. Jos verkkoon haluaa liittyä vasta laajennuksen rakentamisen jälkeen, on liittymismaksu selvästi korkeampi. Valokuituliittymän kk-maksu on Valknetissä hyvin kilpailukykyinen, 37,50 euroa/kk (sis alv. 24%), jolloin nopeus on 100/100 Mbit/s. ValknettiSuperissa (55 €/kk) nopeus on jopa 1000/1000 Mbit/s.

Järjestämme kaikille kiinnostuneille yhteisen tiedotustilaisuuden 29.11.2023, Valkjärven koululla klo 18.00-19.00, jossa jaamme myös liittymiskaavakkeita. Kyselyn avulla kartoitamme kiinnostuneiden määrää, mikä antaa osuuskunnalle arvion liittymätiheydestä. Jos liittyjiä on riittävästi, arviolta vähintään 40, voimme aloittaa investointihakemuksen valmistelun.

Kyselylomakkeeseen voi vastata myös netissä

https://link.webropolsurveys.com/S/9FCB5A0B0BB7AE7


Vastaathan 17.12.2023 mennessä joko yllä olevan linkin kautta tai palauttamalla
liittymiskyselykaavake näihin osoitteisiin:
Valkjärventie 535 (Hämäläinen)
Hyypiänmäki 32 (Pursiainen, punainen postilaatikko)
Kaanaantie 43 (Pölönen)

Lisätietoja antavat Ilpo Pölönen, ipolonen@gmail.com, puh. 040 830 5984 tai Tapani Virtanen, tapani.virtanen@iki.fi, puh. 0400 826 941.

Mikäli halukkaita liittyjiä ei saada riittävästi tai investointiavustus on vähemän kuin 65%, liittymismaksulla katettava osuus verkon rakentamiskustannuksista nousee. Sen vuoksi kyselyssä tiedustellaan kiinnostusta liittymiseen myös korkeammalla liittymismaksulla (2500 €). Valkjärven kuituverkon yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu talven 2024 aikana ja jos projektille myönnetään avustus, runkoverkon rakentaminen alkaisi kesän 2024 aikana. Talojen liittäminen verkkoon jää vuoden 2025 puolelle.

Kuituosuuskuntaan liittymisprosessi tulee olemaan nelivaiheinen:


Ensimmäisessä vaiheessa (17.12.2023) kartoitetaan mahdolliset uudet liittyjät, jonka perusteella jätetään laajakaistan investointihakemus ely-keskukseen (Maaseudun kehittäminen)

Toisessa vaiheessa (tammikuussa 2024) haetaan sitovat ilmoittautumiset kiinnostuneilta ja jätetään investointihakemus ELY-keskukseen.

Kolmas vaihe: Rahoituspäätöksen tultua (maalis-huhtikuussa) laskutetaan liittymismaksun ensimmäinen erä, esim. 1000 € liittymsmaksun ollessa 1500 €.

Neljäs vaihe: Verkon rakentaminen ajoittuu kesään ja syksyyn 2024, minkä jälkeen liitetään talot verkkoon ja laskutetaan liittymismaksun toinen erä, 500 €.

Vuonna 2021 tehdyn palautekyselyn perusteella runsas 40 taloutta halusi liittyä osuuskuntaan (katso karttakuva). Toivottasti määrä on vähintään tuo sama, mieluummin enemmän, sillä kustannustaso on noussut parissa vuodessa ja mitä enemmän maksajia on, sen parempi. Tavoitteea on siis rakentaa verkko Valkjärventien varressa Kuhakoskelle saakka ja myös pitkälle Suonrannantien ja Lakiasuontien sivuhaaroihin. Jotta verkko saadaan rakennettua myös sivuhaaroihin, liittyjätiheys tulisi näiden teiden varressa mieluusti nousta.

Tervetuloa osuuskuntaan ja netin käyttäjäksi!