Valkjärven koulun uudelleenrakentamisella suuri myönteinen merkitys Nurmijärven kuntaan

Valkjärven kyläyhdistys esitteli kunnalle 14. tammikuuta näkökohtia, joiden vuoksi Valkjärven koulu tulee rakentaa uudelleen. Alla joitakin poimintoja artikkelin lopusta löytyvästä perusteellisemmasta esityksestä.

— Toimitus

Kunta saa runsaasti myönteistä julkisuutta hyvästä tuhopolton seurauksena tapahtuneesta kylää kohdanneen katastrofin hoidosta, missä lapsen etu huomioidaan

 • Kunta toimii hyvän strategiansa mukaisesti: Kehittää kylää toteuttamalla kyläsuunnitelmaa kyläläisten ja kunnan välisenä vuoropuheluna -> Vahvistaa myönteistä kuntaimagoa
 • Trauman ja menetyksen kokeneet lapset saavat takaisin turvallisuuden tunteen ja luottamuksen päättäviin aikuisiin.
 • Koulun sijainti kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä antaa lapsille hyvän kasvuympäristön

Valkjärven koulu taloudellisesti edullinen kunnalle

 • Palaneen hirsikoulun tilalle saadaan vakuutuskorvauksella uusi
  koulu, joka on turvallinen ja huoltovapaa vuosikymmeniä.
 • Valkjärven koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat olleet keskiarvokustannuksia alhaisemmat
 • Luontokoulu saadaan palaneen koulun uudelleenrakentamisen
  yhteydessä lähes kustannuksitta ja palvelee koko Nurmijärveä ja
  parantaa kunnan imagoa ja vetovoimaa

Koulu toimii Valkjärven kylän keskuksena, aktiivinen ja myönteinen kehitys jatkuu

 • Säännölliset kyläpäivät ja tapahtumat Valkjärven koululla, Ajathan varovasti -kyläkyltit, nopeusnäyttötaulut, Kuhakosken kaiteet, jne.

Esitys: Luontokoulu Valkjärvelle

On selvinnyt, että Nurmijärven kunnan vakuutus korvaa täysimääräisesti uuden koulun rakentamisen palaneen Valkjärven koulun koulurakennuksen paikalle. Mikäli koulua ei Valkjärvelle rakennettaisi, olisi vakuutuskorvaus merkittävästi pienempi, ja siten kunta menettäisi omaisuuden arvosta suuren summan, joka olisi suuruusluokkaa miljoona euroa. Valkjärven kyläyhdistys ry esittää, että uuden koulun suunnittelussa otetaan huomioon ja toteutetaan luontokoulu. Luontokoulu palvelee koko Nurmijärven kuntaa ja Valkjärvi on optimaallinen paikka sille. Luontokoulun toteutus ei aiheuttaisi juurikaan lisäkustannuksia, kun se on mukana uuden koulun suunnittelussa alusta lähtien, mutta sen sijaan se saa aikaan merkittävän lisäarvon kunnan imagoon ja vetovoimaan. Oheisena liitteenä seuraa tarkka esityksemme luontokoulusta.

Valkjärven kyläyhdistys ry
Hallitus