Valkjärventien valaistus uudistuu👏👏👏

Nyt se tapahtuu! Valkjärventien valaistusta parannetaan pitkän odotuksen jälkeen.

Vuosina 2015-2016 kyläyhdistyksen liikenneturvallisuustyöryhmä kokousti useampia kertoja kunnan kanssa, valmistellen huolellisesti esitykset Valkjärventien valaistuksen parantamisesta. Toteutus kirjattiin tuolloin Maantievalaistusten toteutusuunnitelmaan vuoden 2021 ensimmäiseksi hankkeeksi.

Aktiivisuus kannatti.

Toivottavasti Valkjärventie on jatkossa turvallisempi kaikille sen kulkijoille! 🧡

(3.10.2021)

Kysely kiinnostuksesta liittyä valokuituverkkoon

Syksyinen tervehdys valokuituasioissa!

Valkjärven kuituosuuskunta (tuttavallisemmin Valknetti) on pääasiassa Haaran alueella, Kaanaantien varressa ja Lintumetsän/Kalkerin alueella toimiva itsenäinen valokuituosuuskunta, jonka runkoverkko rakennettiin vuonna 2013.

Toiminta on vakiintunut ja osuuskunnan palveluja käyttää tätä nykyä runsaat 50 osakasta. Koska maaseudun laajakaistainvestointeihin ollaan tänä- ja ensi vuonna suuntaamassa aikaisempaa enemmän yhteiskunnan tukea, mahdollisuudet saada avustuksia myös Valkjärven alueelle ovat aikaisempaa paremmat.

Mikäli kiinnostus on riittävää ja laajentumishankkeen toteutumiselle löytyy realistiset perusteet, Valkjärven kuituosuuskunta tulee jättämään projektiavustushakemuksen ELY-keskukselle 30.9. eli runsaan kolmen viikon kuluttua. Sen vuoksi tämä kyselyn palauttamisaika on varsin lyhyt.

Laajakaisainvestointien seuraava haku avautuu todennäköisesti vasta 2023. Jos avustus myönnetään, liittymismaksu tulee olemaan 1500 €, mikä on noin 1/3 todellisista rakentamiskustannuksista maaseudulla. Loppuosa katetaan avustuksella, joka on 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Myös talkootyötä päästään tekemään. Liittymismaksulla katetaan verkon rakentaminen valmiiksi käyttöliittymäksi asti eli liittyjälle jää ainoastaan oman reitittimen kytkeminen kuitumuuntimen pistokkeeseen. Kustannukset kaapelin tuonnista kiinteistölle katetaan aina vähintään tontin rajalle. Osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaan pyritään aina kohtuullisuuteen ja kustannusten jakamiseen osakkaiden kesken. Kuinka paljon kaapelia jatketaan jostain pisteestä yhden talon liittämistä varten, riippuu kokonaisuudesta.

Tämän kysely ei merkitse sitoutumista, mutta antaa osuuskunnalle hyvän arvion liittymätiheydestä kaapelikilometriä kohti. Valokuituliittymän kk-maksu on Valknetissä hyvin kilpailukykyinen 37 euroa (sis alv. 24%). 37 euron kk-maksulla perusnopeus on 100/100 Mbit/s, mutta 55 € kk-maksulla jopa 500/500 Mbit/s.

Lisätietoja: Ilpo Pölönen (vko pj.), ipolonen@gmail.com, puh. 040 830 5984 tai Tapio Idman, tapio.idman@gmail.com, puh. 0505427993. Valkjärven kyläyhdistyksen puolesta lisätietoja: pj. Jani Hautala 050 381 6427 tai Erkki Pursiainen, pursiainen.erkki@gmail.com, puh. 050 595 9715.

Mikäli osuuskunnalle ei myönnetä investointiavustusta, suunnitelmat menevät luonnollisesti uusiksi. Jos hanke halutaan toteuttaa kokonaan liittymismaksuilla, liittymismaksu luonnollisesti nousee ja verkko laajenee ainoastaan sinne, missä kustannukset kyetään liittymismaksulla kattamaan. Sen vuoksi alempana kysytään kiinnostusta liittymiseen myös korkeammalla liittymismaksulla (2500 €).

Valkjärven kuituverkon yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu syksyn aikana ja jos projektille myönnetään avustus, runkoverkon rakentaminen tapahtuisi kesän 2022 aikana.

https://www.facebook.com/ValkNetti/

(13.9.2021)

Suomalainen luonto tarjosi parastaan koululaisten metsäpäivänä

Valkjärven koululaiset viettivät Metsäpäivää torstaina 26.8.2021. Tapahtuma oli osa Valkjärven kyläyhdistyksen järjestämää Meidän metsä -luontoviikkoa.

Metsäpäivänä koululaiset pääsivät toiminnallisille metsärasteille Perttulassa sijaitsevalla Myyrinmaan tilalla. Metsäkohteessa lapset oppivat metsänhoidosta, metsästä nykyaikaisena työpaikkana ja ymmärtämään metsän merkityksestä taloudelle.

Päivän mahdollistivat yhdessä kyläyhdistyksen kanssa, Suomen metsäteollisuus ry, Uudenmaan metsänhoitoyhdistys sekä Valkjärven koulun vanhempainkerho. Koululaisia ohjasivat puun korjuun ja istutuksen pisteillä metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat Jukka-Pekka Vapaniemi ja Petteri Pentti. ”Lapset pääsevät konkreettisesti näkemään, että metsä on uusiutuva luonnonvara, jota voi kestävästi käyttää. Jokaisen uudistushakkuun tilalle istutetaan uusi metsä. ” toteaa Vapaniemi. Metsätalouden ammattilaisia edustivat paikalla myös tilan isäntä Jussi Myyrinmaa sekä koneyrittäjät Mikko ja Eero Santajoki, joiden työskentelyä päästiin seuraamaan. Kouluyritysyhteistyökoordinaattori Kim Nguyen ja viestintäasiantuntija Sofia Tuisku keroivat tehtävien avulla lapsille, mitä kaikkea metsä tarjoaa ihmisille. Ainakin xylitolin tekeminen koivusta jäi lasten mieleen. ”On tärkeää, että lapset näkevät, mitä kaikkia jokapäiväisiä tuotteita metsästä saa”, kuvaa omaa toimintapisteensä antia Kim Nguyen.

METSÄ ANTOI ELÄMYKSIÄ, JOTKA JÄÄVÄT MIELIIN PITKÄKSI AIKAA

Korona-aikana tarve lasten elämyksellisille kokemuksille on tavanomaista suurempi. Lähiopetuksessa olevien koululaisten koronaturvallinen retkeily on pienellä vaivannäöllä mahdollista – pienet retkiryhmät, väljä kuljetus, yksittäispakatut eväät. Vaivannäkö kannatti. Sekä oppilaat että koko opetushenkilöstö, rehtoria myöden, osoittivat kiitoksensa järjestäjille. ”Päivä oli tosi hauska. Pääsimme kokeilemaan uusia juttuja. Ehkä kivointa oli, kun pääsimme istuttamaan puun taimia.” muistelee Metsäpäivään osallistunut Aroa Kuutti, 5 lk. Istutetut puut kasvavat osaksi suomalaista hiilinielua. Meidän kaikkien hyväksi.

LUONTOKOULU ON KEINO VARMISTAA LASTEN LUONTOYHTEYDEN SÄILYMINEN

Valkjärven kyläyhdistys, yhdessä Vanhempainkerhon kanssa edistävät luontokouluhanketta. Tavoitteena on saada luontokoulu Valkjärven koulun yhteyteen. Luontokoulun toiminta tarjoaa mahdollisuuksia, ei vain Valkjärven koulun lapsille, vaan kaikille kunnan lapsille. ”Metsäretket ja luontoon monipuolisesti tutustuminen ja sen kokeminen, olisivat olennainen osa koulun toimintamallia. Palveluja tarjottaisiin tasapuolisesti nurmijärveläisille lapsille. Valmiit luontokoulupäiväohjelmat ja ammattitaitoinen luontokoulun opettaja helpottaisivat opettajien työtä ” toteaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jani Hautala.

(6.9.2021)