Esitys: Luontokoulu Valkjärvelle

On selvinnyt, että Nurmijärven kunnan vakuutus korvaa täysimääräisesti uuden koulun rakentamisen palaneen Valkjärven koulun koulurakennuksen paikalle. Mikäli koulua ei Valkjärvelle rakennettaisi, olisi vakuutuskorvaus merkittävästi pienempi, ja siten kunta menettäisi omaisuuden arvosta suuren summan, joka olisi suuruusluokkaa miljoona euroa. Valkjärven kyläyhdistys ry esittää, että uuden koulun suunnittelussa otetaan huomioon ja toteutetaan luontokoulu. Luontokoulu palvelee koko Nurmijärven kuntaa ja Valkjärvi on optimaallinen paikka sille. Luontokoulun toteutus ei aiheuttaisi juurikaan lisäkustannuksia, kun se on mukana uuden koulun suunnittelussa alusta lähtien, mutta sen sijaan se saa aikaan merkittävän lisäarvon kunnan imagoon ja vetovoimaan. Oheisena liitteenä seuraa tarkka esityksemme luontokoulusta.

Valkjärven kyläyhdistys ry
Hallitus