Terveisiä Valkjärven kyläyhdistyksen vuosikokouksesta

Valkjärven kyläyhdistys ry:n vuosikokouksen pöytäkirja 

aika ja paikka: 3.4.2024 Valkjärven koulu 

Kokouksen osanottajat: Tapani Virtanen (pj), Minna Hämäläinen (sihteeri), Tuula  Pulkkinen, Hanna Ruotsalainen, Marja Aho, Markku Pesonen, Jani Hautala, Erkki  Pursiainen 

1. Puheenjohtaja Tapani Virtanen avasi kokouksen klo 18.11. 

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Virtanen, sihteeriksi Minna Hämäläinen sekä  pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Pesonen ja Erkki Pursiainen. 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. 

5. Tapani Virtanen esitteli vuosikertomuksen, joka muutamien korjausten jälkeen  hyväksyttiin. Hanna Ruotsalainen esitteli tilinpäätöksen. Hanna Ruotsalainen esitteli  toiminnantarkastajan lausunnon talouden ja hallinnon tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023. Toiminnantarkastuskertomuksen yhteenvetona todetaan, että ”tarkastuksessa en  ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia olisi rikottu.  Yhdistyksen toimintaa on johdettu ja hallinnoitu hyvien hallintakäytäntöjen mukaisesti”. 

6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille. 

7. Tapani Virtanen kävi läpi toimintasuunnitelman. Keskustelua syntyi muutamista kohdista.  Todettiin, että kyläavustajaa pyritään rekrytoimaan hyvissä ajoin. Tuula Pulkkinen ehdotti,  että lisätään tiedotusta kyläyhdistyksen tapahtumista ja talkoista sekä lähetetään näihin  kohdennettuja kutsuja jäsenistölle. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma. 

Hanna Ruotsalainen esitteli tulo- ja menoarvion. Päätettiin vahvistaa tulo- ja menoarvio.

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksu on 10e ja kannatusjäsenmaksu 50e.  8. Sovittiin, että hallitukseen valitaan 8 jäsentä ja 2-4 varajäsentä 

9. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Virtanen. Muiksi jäseniksi valittiin Armi  Backman, Jani Hautala, Minna Hämäläinen, Merja Makkonen, Markku Pesonen, Erkki  Pursiainen, Matti Putkonen ja Hanna Ruotsalainen. Varajäseniksi valittiin Marja Aho, Auli  Jaatinen ja Auri Tuominen. 

10. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Kajolinna. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin  Tuula Pulkkinen. 

11. Hanna Ruotsalainen esitteli kokouskutsussa mainittuna muuna asiana  sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta 7.pykälä. Päätimme, että  emme tee muutosta tähän, vaan nimenkirjoitusoikeus pysyy ennallaan niin, että yhdistyksen  nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,  kaksi yhdessä. 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. 

Markku Pesonen Erkki Pursiainen 

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja 

Liitteet: 

Liite1: Tilinpäätös tilikaudelta 2023 

Liite 2: Vuosikertomus vuodelta 2023 

Liite 3: Vuosisuunnitelma vuodelle 2024 

Liite 4: Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 

Liite 5: Toiminnantarkastajan lausunto