Valkjärven koulun uudelleenrakentamisella suuri myönteinen merkitys Nurmijärven kuntaan

Valkjärven kyläyhdistys esitteli kunnalle 14. tammikuuta näkökohtia, joiden vuoksi Valkjärven koulu tulee rakentaa uudelleen. Alla joitakin poimintoja artikkelin lopusta löytyvästä perusteellisemmasta esityksestä.

— Toimitus

Kunta saa runsaasti myönteistä julkisuutta hyvästä tuhopolton seurauksena tapahtuneesta kylää kohdanneen katastrofin hoidosta, missä lapsen etu huomioidaan

 • Kunta toimii hyvän strategiansa mukaisesti: Kehittää kylää toteuttamalla kyläsuunnitelmaa kyläläisten ja kunnan välisenä vuoropuheluna -> Vahvistaa myönteistä kuntaimagoa
 • Trauman ja menetyksen kokeneet lapset saavat takaisin turvallisuuden tunteen ja luottamuksen päättäviin aikuisiin.
 • Koulun sijainti kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä antaa lapsille hyvän kasvuympäristön

Valkjärven koulu taloudellisesti edullinen kunnalle

 • Palaneen hirsikoulun tilalle saadaan vakuutuskorvauksella uusi
  koulu, joka on turvallinen ja huoltovapaa vuosikymmeniä.
 • Valkjärven koulun oppilaskohtaiset kustannukset ovat olleet keskiarvokustannuksia alhaisemmat
 • Luontokoulu saadaan palaneen koulun uudelleenrakentamisen
  yhteydessä lähes kustannuksitta ja palvelee koko Nurmijärveä ja
  parantaa kunnan imagoa ja vetovoimaa

Koulu toimii Valkjärven kylän keskuksena, aktiivinen ja myönteinen kehitys jatkuu

 • Säännölliset kyläpäivät ja tapahtumat Valkjärven koululla, Ajathan varovasti -kyläkyltit, nopeusnäyttötaulut, Kuhakosken kaiteet, jne.