Pöytäkirja Vuosikokous 2019

Valkjärven Kyläyhdistys ry
6.3.201
9

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2019

Paikka: Valkjärven koulu

Läsnä: Markku Pesonen, Tuula Pulkkinen, Janne Hämäläinen, Minna Hämäläinen, Merja Makkonen, Heikki Heikkonen, Kati Heikkonen, Erkki Pursiainen, Tapani Virtanen, Raija Tanskanen, Raimo Tanskanen, Rauni Pursiainen, Liisa Ahlström ja Janne Heikkinen

1. Kokouksen avaus.   
Markku Pesonen avasi kokouksen klo 18

2. Järjestäytyminen.
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Pesonen, sihteeriksi Tuula Pulkkinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Rauni Pursiainen ja Kati Heikkonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .
Kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti, jäsenkirje lähetetty. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
Sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Janne Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen ja taseen. Janne Hämäläinen esitteli toimintakertomuksen käyden läpi lyhyesti pääkohdat. Tapani Virtanen esitteli liikennetyöryhmän hankkeita. Käytiin läpi eri yhteistyömuotoja ja kyläyhdistyksen edustusta näissä. Janne Hämäläinen esitteli toiminnantarkastaja Tuula Kajolinnan lausunnon yhdistyksen toiminnasta ja kirjanpidosta. 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kuluneen kauden tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
Janne Hämäläinen esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelman osalta. Kuhakosken kaiteiden osalta sopimus on olemassa ja niiden olisi tarkoitus valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Siivoustalkoita ym. tapahtumia järjestetään jatkossakin. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Jäsenmaksujen suuruudet pidetään ennallaan. Varsinaisen jäsenen   jäsenmaksu on 10 €, henkilön kannatusjäsenyys 5€, yhdistyksen tai yrityksen kannatusjäsenyys maksaa 50€.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä.
Puheenjohtaja ehdottaa, että pidetään hallituksen kokoonpano edellisen       kauden mukaisena, puheenjohtaja + 5 varsinaista jäsentä + 2 varajäsentä

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
Markku Pesonen valittiin puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin Janne Hämäläinen, Erkki Pursiainen, Tuula Pulkkinen, Minna Hämäläinen, Auli Jaatinen. Varajäseniksi Merja Makkonen ja Liisa Ahlström. 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Kajolinna ja varatoiminnantarkajaksi Heikki Heikkonen

11.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.    
Ei ollut muita asioista. 

12.  Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:25.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Rauni Pursiainen

Kati Heikkonen