Toimintakertomus 2021

1. Yleistä 

Vuosi 2021 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n seitsemäs toimintakausi. Yhdistyksessä oli toimintakautena 132 jäsentä. Vuodelle 2021 oli leimaa-antava jo toista vuotta korona pandemia, minkä vuoksi kokoontumiset olivat rajattuja ja tapaamiset säänneltyjä. Elämää leimasi maskien käyttö, etäisyydet toisiin ihmisiin ja etäkokoukset asioiden hoidossa. 

Vuoden 2021 alkuna oli kohokohta koulun alkaessa vuoden alussa 7.1.2021 omassa Valkjärven koulussa! Keskeisin projekti oli yhteistyössä Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa hankkia rahoitus ja toteuttaa koulun pihalle monitoimikenttä. Osana pitkän aikavälin tavoitetta saada luontokoulu Valkjärvelle, järjestimme elokuussa myös historiamme ensimmäisen luontoviikon yhteistyössä Suomen metsäteollisuus ry:n, Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen sekä Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa. Marraskuussa toisen pitkäaikaisen projektin tuloksena syttyivät uudet katuvalaisimet Valkjärventien keskivaiheille.

2. Hallitus 

Hallituksessa oli puheenjohtaja, 8 jäsentä 3 varajäsentä: Jani Hautala (puheenjohtaja), Markku Pesonen (varapuheenjohtaja), Minna Hämäläinen (sihteeri), Janne Hämäläinen (rahastonhoitaja), Marja Aho (tiedottaja), Erkki Pursiainen, Tuula Pulkkinen, Matti Putkonen, Erja Löytäinen, Merja Makkonen (varajäsen), Laura Kuutti (varajäsen), Hanna Ruotsalainen (varajäsen). Hallituksella oli toimintakaudella kokouksia tai etäkokouksia yhteensä 5 Kappaletta. 

 3. Tiedotustoiminta 

Kyläyhdistys on tiedottanut yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista ensisijaisesti Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Lisäksi sivulla on tiedotettu yleisistä, koko Nurmijärveä koskevista asioista. Facebook-sivujen tykkääjien määrä kasvoi +13%, ollen vuoden 2021 lopussa 562. Samoin sivujen seuraajien määrä kasvoi +16%, ollen vuoden 2021 lopussa 589 seuraajaa. 

Valkjärven kylän verkkosivut (https://www.valkjarvenkyla.fi/) päivitettiin uuteen visuaaliseen ilmeeseen. Myös sivuston sisältöä ja rakennetta uudistettiin. Kylän verkkosivuilta löytyy perustietoa kylästä sekä kyläyhdistyksen tiedotteita ja uutisia kylän tapahtumista. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa kylän historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisista yrityksistä. Sivulle on myös viety kyläyhdistyksen toimenpide-ehdotuksia ja kannanottoja. 

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla. Olemme olleet yhteydessä aktiivisesti niin paikallislehteen kuin muihin relevantteihin julkaisuihin, kuten Koneyrittäjä-lehteen, järjestettyjen tapahtumien osalta. Laajimmin näkyvyyttä saimme kuitenkin Facebook-sivuilta tehtyjen edelleen jakojen kautta. Esim. Valkjärven koulun luontopolun julkaisu tavoitti lähes 1 000 henkilöä.

Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä työryhmät ovat tiedottaneet ja toimineet aktiivisesti mm. kunnanjohdon, poliitikkojen sekä ELY-keskuksen suuntaan kokousten ja sähköpostiviestien muodossa. 

Kyläyhdistys osallistui Uudenmaan Kylät ry:n ja SILMU-kylien Uudenmaan Vuoden Kylä 2022 – kilpailuun. Kaikkiaan kilpailuun osallistui kahdeksan kylää. Valitettavasti emme tulleet valituksi. Uudenmaan vuoden kylä 2022 on Bromarv Raaseporista.

Lisätietoja kylän toiminnasta ja tapahtumista: 
www.facebook.com/valkjarvenkyla
www.valkjarvenkyla.fi

Lisätietoja koulun vanhempainkerhon toiminnasta:
https://www.facebook.com/Valkjärven-Koulu-110595167039203

Lisätietoja Pro Valkjärvi -yhdistyksen toiminnasta:
https://www.facebook.com/provalkjarvi
http://www.provalkjarvi.fi/

4. Työn Valkjärven koulun säilyttämiseksi jatkuu 

Oppilaat aloittivat koulutyön uudella Valkjärven koululla 7.1.2021. Loppiaisena 6.1.2021 koulun käyttöönottoa juhlistettiin verkon välityksellä, voimassa olleet koronarajoitukset huomioiden.

Kyläyhdistyksen edellisenä toimintakaudella vanhempainkerhon ja kyläyhdistyksen pitkäkestoinen ja sitkeä aktiivisuus palkittiin ja uusi koulurakennus tilattiin kesäkuun alussa 2020. Koulun pystytys alkoi lokakuussa ja rakentaja luovutti koulurakennuksen suunnitelmien mukaisesti kunnalle 18.12.2020. Koululle asennettiin maalämpöjärjestelmä sekä piha-alue kunnostettiin kesällä 2021.

Kyläyhdistys haki keväällä 2020 Poliisihallituksen rahankeräysluvan RA/2020/167. Rahankeräys toteutettiin talvi-kevätkauden 2021 aikana. Lisäksi monitoimikenttää varten järjestettiin erillinen pienkeräys. Molemmista keräyksistä on muodostettu omat tilinpäätökset. Kerätyillä rahoilla ostettiin Lappsetin valmistama laadukas, turvallisuusstandardit täyttävä monitoimikenttä. Monitoimikenttä asennettiin talkootyönä 7.8. alkaen elokuussa 2021.

Monitoimikenttä mahdollistaa erilaisten lajien turvallisen kokeilun, harrastamisen, luontevan sosiaalisen vuorovaikutuksen, samalla kannustaen lapsia ja nuoria liikkumaan ja elämään aktiivisemmin. 

Valkjärven kyläyhdistys ja Valkjärven koulun vanhempainkerho haluavat kiittää aktiivisia lahjoittajia monitoimikentän mahdollistamiseksi. Suurimmat lahjoittajat olivat:

 • Raimo Tanskasen muistorahasto
 • Jannen Sähkötyö Oy
 • Kreate Oy
 • Tomi Huuho Oy
 • JA sähkö
 • Ville Rahikka Oy
 • Talokaivo Oy
 • Valkjärven leirikoulu 2018
 • Koneyrittäjät ry

Lisäksi muita lahjoituksia tuli yhteensä 34 kappaletta.

Koulun ja koulun alueen edelleen kehittämiseksi koululaisia, kylän nuorisoa ja kyläläisiä palvelevaksi keskukseksi Valkjärven kyläyhdistys hankki Nurmijärven kunnalta luvan rakentaa 9 -korinen frisbeegolfrata Valkjärven koulun alueelle. Kyläyhdistys haki marraskuussa Emo ry:ltä avustusta radan rakentamiseksi. Kyläyhdistys tulee rakentamaan frisbeegolfradan kevään-kesän 2022 aikana talkootyöllä, kun rahoitus on varmistunut.

Koulun kohtalosta käydyissä keskusteluissa on sekä vanhempainkerhon että kyläyhdistyksen edustajille ja yksittäisille henkilöille käynyt selväksi jatkuva tarve puolustaa kyläyhteisöjä ja -kouluja Nurmijärvellä. Kunnan strategian vastaisesti perinteiset kyläyhteisöt sekä kyläkoulut ovat myös tulevaisuudessa kunnan nykyisillä palvelukriteereillä jatkuvan lopettamisuhan alla. 

On tärkeää tunnistaa, että työtä koulun oppilasmäärän riittävyyden (esim. kouluun kuljetus Klaukkalan suunnista) sekä kylän elinvoimaisuuden varmistamiseksi (esim. sopiva lisärakentaminen Valkjärven koulun alueelle) on jatkettava herkeämättä. 

5. Luontoviikko Valkjärven koululla

Valkjärven kyläyhdistys on tehnyt suunnitelman ja esittänyt sen Nurmijärven kunnalle luontokoulun käynnistämiseksi Valkjärven koululla. Toistaiseksi kunta ei ole lämmennyt esitykselle. Koska koululla on erinomaiset edellytykset luontokoulutoimintaa ajatellen, päätti Valkjärven kyläyhdistys toteuttaa elokuussa historiansa ensimmäisen luontoviikon osana pitkän aikavälin luontokoulutavoitetta.

Luontoviikon suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina aktiivisessa yhteistyössä eri osapuolten kesken samalla uudentyyppisiä yhteistyömuotoja hakien. 

Vuoden 2021 luontoviikon teemaksi valittiin “Meidän metsä” ja sen toteutus rakennettiin tiiviissä yhteistyössä Suomen metsäteollisuus ry:n, Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen sekä Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa. Luontoviikkoon liittyen avasimme Valkjärven koulun alueelle luontopolun, järjestimme valokuvakilpailun sekä järjestimme koko Valkjärven koulun oppilaille metsäpäivän.

Luontoviikon kohokohta oli, kun Valkjärven koululaiset pääsivät viettämään Metsäpäivää torstaina 26.8.2021. Metsäpäivän aikana koululaiset pääsivät toiminnallisille metsärasteille Perttulassa sijaitsevalla Myyrinmaan tilalla. Metsäkohteessa lapset oppivat metsänhoidosta, metsästä nykyaikaisena työpaikkana ja ymmärtämään metsän merkityksestä taloudelle.

Ensimmäisestä luontoviikosta saatu palaute oli positiivista ja se osoitti hienolla tavalla eri osapuolten yhteistyön mahdollisuudet. Kyläyhdistyksen tavoitteena on toteuttaa luontoviikko vuosittain vaihtuvalla teemalla ja samalla jatkaa aktiivista työtä ja vuoropuhelua eri osapuolten kanssa luontokoulutavoitteen saavuttamiseksi.

Luontoviikolle on suunniteltu jatkoa vuodelle 2022, teemalla Meidän järvi/vesistö.

6. Valokuitu Valkjärvelle selvityksessä

Valokuituyhteyden saaminen Valkjärven kylälle on ollut pidempään työlistalla mäkisen kylämaaston epätasaisen ja paikoitellen hyvin heikon yhteyden vuoksi. Hankkeen selvittelyä kiirehdittiin syksyllä 2021, kun lokakuun lopussa umpeutui mahdollisuus saada avustusta valokuituhankkeille. Kylän postilaatikoihin jaettiin kysely kiinnostuksesta liittyä valokuituverkkoon. Saimme 44 vastausta, joista noin puolet olivat kiinnostuneita, mikäli omavastuuosuus on 1500e ja noin puolet olivat valmiita maksamaan kokonaan itse, jolloin kokonaissumma olisi n. 2500e. 

Asukaskyselyn vastausten myötä päätimme tukea Valknetin (Valkjärven kuituosuuskunta) avustushakemusta ELY-keskukselta, ja hakemuksen teki Ilpo Pölönen (Valknetin hallituksen puheenjohtaja). Hakemuksessa tuotiin esille mm. kyläläisten tasa-arvoisuus. Kyseessä olisi runkokuitu, johon halukkaat voisivat myöhemmin liittyä. Päätös tuen saannista on määrä saada alkuvuonna 2022, minkä jälkeen jatkotoimenpiteistä voidaan päättää.

7. Alueen viihtyisyyttä edistävät hankkeet 

Valkjärven perinteinen siivousviikko järjestettiin la 17.4. – su 25.4. 2021 .Talkoilla siivottiin Valkjärventie sivuteineen, Lähtelä, Kuhakosken alue ja Keudan parkkipaikka huhtikuun ensimmäisen viikon aikana. Kyläyhdistys jakoi karkkipussit osallistuneille lapsille. Aktiivisuus siivoustalkoissa ja lähiluonnosta huolehtiminen, olivat myös keväällä koululaisille jaettujen Kyläyhdistyksen stipendien kriteerinä. 

Kyläavustaja on säännöllisesti käynyt keräämässä roskat Kuhakosken alueelta, Lähtelästä ja koululta.

Kyläyhdistyksen toimesta Kuhakoskelle asennettiin uudet infotaulut. Merja Makkonen hankki alueen historiasta tietoja ja valmisteli Kuhakosken alueen historiaa esittelevät taulut. Talkootyöllä rakennettiin tauluille Ajathan varovasti -kylätauluja mukailevat telineet. CNC Siponen kaiversi infotaulujen Kuhakoski -kyltin, mistä parhaimmat kiitokset!  Infotaulut pystytettiin Kuhakoskelle 6.6.2021.

8. Kyläavustajatoiminnan ensimmäinen toimintavuosi 

Kyläyhdistyksellä on ollut vuoden 2021 ajan ensimmäinen kyläavustaja. Kyläavustajan toimi Henri Tolppola.

Työtehtävän pääasiallinen laatu on kyläavustajatoiminta, johon työsopimuksen mukaan kuuluvat mm. kiinteistönpito, kotitaloustyö, piha- ja lumityö, asiointi, tapahtumajärjestelyt ja tietokoneavusteiset tehtävät sekä muut työnantajan kanssa sovitut tehtävät.

Keskeisenä ajatuksena on, että kyseessä ovat ns. jokamiestason työt eikä kyläavustajatoiminta kilpaile paikallisen yritystoiminnan kanssa. Tavoitteena on tuottaa kyläläisille apua arjen askareisiin. Ajatuksena on, että esimerkiksi ikääntyvät kylän asukkaat voisivat hyötyä apukäsistä arjessa. 

Kyläavustaja voi toteuttaa myös yleishyödyllistä toimintaa, josta esimerkkeinä siisteyden ja viihtyvyyden edistäminen Kuhakoskella ja Lähtelän rannassa sekä Valkjärventiellä tuikkivat heijastinpuut. Yleisinä tavoitteina ovat työllisyyden lisääminen ja paikallispalveluiden luominen Valkjärvelle.

Kyläavustajan palkkaaminen on osa Suomen Kylät ry:n Työtä kaikille – Jobb för alla hanketta, joka toimii Uudellamaalla. Hankeideana on, että kylä- ja kaupunginosayhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella ja työkokeiluin kyläavustajiksi. Uudenmaan TE-toimisto osallistuu hankkeen rahoitukseen. 

Toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan kehittäminen on mielenkiintoinen ja palkitseva hanke tulevillekin vuosille. Valkjärven kyläyhdistyksen yhteyshenkilönä kyläavustaja-asioissa toimii yhdistyksen sihteeri Minna Hämäläinen. 

Yhteenvetona voidaan todeta ensimmäisen vuoden perusteella, että kyläavustajalle on tarvetta. Pääasiallisen asiakaskunnan muodostavat säännölliset palvelujen käyttäjät. Tietoisuuden lisääntyessä käyttö laajenee koko ajan. Erityisen merkittävänä voidaan pitää kyläavustajan toiminta kylän yleisten alueiden siisteyden parantajana.

Vuodelle 2022 kyläavustajatoimintaa jatketaan. Kyläavustajana on aloittanut tammikuussa Timo Pulkkinen. 

9. Liikenneturvallisuutta edistävät hankkeet 

Kyläyhdistyksen liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluivat vuonna 2021 Tapani Virtanen (puheenjohtaja), Erkki Pursiainen, Markku Pesonen, Matti Putkonen, Ari Lamminahoja Aki Huotari.  

Liikenneturvallisuustyöryhmän pitkäaikainen hanke katuvalojen saamiseksi Valkjärventien pimeälle osalle toteutui syksyllä 2021. Nurmijärven kunta toteutti katuvalot suunnitelman mukaisesti vuonna 2021 ja valot syttyivät 8.11.2021 klo 16.58!

Klaukkalan kehätien valmistumisen ja Vanha Klaukan uuden asuntoalueen rakentamisen alkamisen seurauksena raskas maansiirto liikenne suuntautuu tiheänä  Valkjärventien kautta. Suurella nopeudella ajavat raskaat kuljetukset aiheuttivat tuntuvasti lisääntyvän riskin sekä tiellä liikkujille että tien varressa tärinä häiriöinä. Kyläyhdistys laati kunnasta saadun ohjeen mukaisesti kirjeen asian johdosta Uudenmaan Ely -keskukselle toukokuussa. Parannuskeinona tilanteeseen esitettiin mm. nopeuksien alentamista, liikenteen rajoittamista sekä tien peruskunnostusta ja kevyenliikenteenväylän rakentamista. 

Lisäksi asiaa koskien kyläyhdistyksen, Ely -keskuksen ja kunnan edustajien kanssa pidettiin yhteensä kolme neuvottelua ja toimitettiin kunnan edustajille kyläyhdistyksen laatima esitys kevyenliikenteenväylästä Valkjärventielle. Valkjärventien kevyenliikenteenväylä äänestettiin myös syksyn 2021 kuntalaiskyselyssä kärkihankkeeksi uusien jalankulku- ja pyöräteiden kehittämistarpeissa – kiitos äänestysaktiivisuudesta!

Valkjärventien peruskunnostuksen ja kevyenliikenteen väylän edistäminen on liikenneturvallisuuden kärkihanke jatkossa. Valkjärven kyläyhdistys jatkaa aloittamaansa aktiivista työtä ja vuoropuhelua eri osapuolten kanssa näiden tavoitteiden toteutumiseksi.

10. Lähtelän rannan kehittäminen 

 • Lähtelässä on säilytetty puutarhakalusteita ja katosta, joita on vuokrattu kyläyhdistyksen jäsenille. Vuokratuloista on muodostunut merkittävä kyläyhdistyksen tulonlähde. 
 • Pro Valkjärvi on vuokrannut Nurmijärven kunnalta Lähtelän huoltorakennuksen 10 vuodeksi. Pro Valkjärven tarkoituksena on hakea avustuksia ja kunnostaa huoltorakennusta. Valkjärven kyläyhdistys on mukana asian kehittämisessä ja vuokraa tarvitsemansa varastotilan Pro Valkjärveltä. Koronavuosi on haitannut toimenpiteitä Lähtelän kehittämiseksi. 
   

11. Tapahtumat ja muut toiminta

 • Kyläyhdistyksen vuosikokous 3.3.2021
 • Siivousviikot 17.4.-25.4.2021
 • Luontoviikko Valkjärven koululla 23.-28.8.2021
 • Nukketeatteri Valkjärven koululla 30.10.2021
 • Vuoden uusmaalainen kylä 2022 -kilpailuun osallistuminen
 • Heijastinpuut Kuhakoskella, Haarankujalla ja koululla
 • Puutarhakalusteiden, katoksen ja grillin vuokraustoiminta

Koronaviruspandemia esti merkittävästi vuoden 2021 ajan tapahtumien järjestämistä.

12. Yhteistoiminta 

 • Valkjärven edustajana Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukunnassa on toiminut Markku Pesonen ja varajäsenenä Erkki Pursiainen.  
 • Kyläyhdistyksen edustaja/edustajat ovat osallistuneet Kyläfoorumeihin. 
 • Kyläyhdistys teki yhteistyötä Pro Valkjärven ja Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa.   

13. Talous ja varainhankinta

Yhdistyksen tulonlähteinä olivat jäsenmaksut, kyläavustajatoiminta, avustukset sekä juhlakatoksen ja kalusteiden vuokraus, joka oli toimintakaudella merkittävää.

14.  Muuta 

Valkjärvi on viihtyisä, luonnonkaunis kylä, jossa on viihtyisä asua. Valkjärvellä on myös voimakas yhteishenki ja kylässä on viime vuosina saatu paljon hyviä, isoja hankkeita aikaan. Monet pienemmät, vuosittaiset hankkeet ja tapahtumat tukevat säännöllistä yhteisöllisyyden ylläpitämistä.

Kyläläiset ovat koonneet yhteen voimansa myös taistelussa kyläkoulun ja sen jälleenrakentamisen puolesta syksyn 2019 tuhopolton jälkeen sekä koulun tulevaisuuden pysyvyyttä edistävän toiminnan kehittämiseksi. Toimiva kyläkoulu on ehdoton edellytys kylän elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja sen eteen on tärkeätä tehdä työtä herkeämättä.  

Aktiivisuudellamme on saatu aikaan myös muun muassa joukkoliikenteen parantuminen, katuvalot Valkjärventielle, kaiteiden rakentaminen Kuhakoskelle sekä luistelukoppi, tasapainoteline ja monitoimikenttä Valkjärven koululle – historian ensimmäistä Valkjärven luontoviikkoa unohtamatta! 

Valkjärveä pidetään yhtenä Nurmijärven aktiivisimmista kylistä – Valkjärven kyläyhdistys haluaa omalla toiminnallaan osoittaa positiivista esimerkkiä oman aktiivisuuden ja eri osapuolten rakentavan yhteistyön merkityksestä kylän toiminnan ja elinvoimaisuuden edistämisessä.