Toimintasuunnitelma 2017

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.2017-31.12.2017


1. Yleistä

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii edelleen kehittämään liikenneturvallisuutta. Alueen viihtyisyyttä parannetaan siistimällä yleisiä alueita ja Lähtelän rannan aluetta. Valkjärven koulu on kylän sydän ja kyläyhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan koulun säilyttämistä. Hankkeiden edistäminen edellyttää aktiivisia henkilöitä yhdistyksen toimintaan, joten yhdistys pyrkii myös lisäämään jäsenten määrää.

 

2. Hallitus

Hallituksessa on kaudella 2017 7 jäsentä (5 varsinaista + 2 varajäsentä): Hallitus pyrkii kokoontumaan toimintakautena vähintään kerran kahdessa kuukaudessa, tarvittaessa useammin.

 

3. Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa jatketaan edellisen kauden tapaan kyläyhdistyksen painoarvon ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

 

4. Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys jatkaa vuonna 2015 laaditun tiedotus- ja markkinointisuunnitelman toteuttamista. Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Kylän nettisivuille osoitteessa www.valkjarvenkyla.fi kerätään lisää tietoa kylästä ja tapahtumista. Sisällöntuotantoa kehitetään mm Valkjärven koulun oppilaiden tuottamalla sisällöllä.

Hallituksen jäsenet osallistuvat kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla, paikallislehdissä sekä sähköpostitse.

 

5. Lähtelän rannan kehittäminen

Kyläyhdistys pyrkii edistämään Lähtelän rannan kehittämiseen liittyviä ideoita, joista osa on kirjattu kyläsuunnitelmaan. Ideat jakautuvat kolmeen osioon: kyläyhdistyksen edistettävät, Pro Valkjärven edistettävät ja hankkeet, joista tehdään kunnalle aloite.

Kyläyhdistyksen hankkeet:
• Järjestetään säännöllisesti siivoustalkoot rannan siistimiseksi
• Aluetta kohennetaan istuttamalla kasveja ja pensaita ja sinne rakennetaan nuotiopaikka
• Lähtelän ilmoitustaulu kyläyhdistyksen huollettavaksi.  Siihen mm. laminoitu yhdistyksen juliste, tiedotteita tapahtumista ja infolappu, jossa kyläyhdistys kiittää paikkojen siistinä pitämisestä ja sp-osoite, johon voi ilmoittaa poikkeamista.
• Rakennuksen käyttöä pyritään kehittämään hyötykäyttöön, esim. kokoukset
• Etsitään ratkaisua koirien aiheuttamaan haittaan rannalla. Uimarannoillahan koirien oleskelu ei ole järjestyssäännön mukaan sallittua. Kunnan asettamat koirakieltomerkit on hävitetty.
• Varastoidaan puutarhakalusteita ja telttakatosta. Kyläyhdistyksen jäsenet voivat näitä vuokrata jäsenhintaan.
• Ulkopuolisille korkeammat vuokrat ja jäsenillä on etuoikeus, jos tarve samaan aikaan.
• Keskimmäisen laiturin siirtäminen enemmän oikealle, jotta tulee riittävän iso alue uimiseen kahden laiturin väliin
• Korjausrakentamisen kurssi (myöhemmässä vaiheessa)
• Kesäkioski-hankkeen edistäminen
• Pukeutumistilat ja wc:t

Hankkeet, joista tehdään kunnalle aloite:
• Esitetään yhteistyössä Pro Valkjärven kanssa, että Lähtelän uimapaikka/venelaiturit saatetaan Pro Valkjärven (ja mahdollisesti Valkjärven kyläyhdistyksen) hallintaan
• Liiketunnistimella toimiva valaisin / valaisimet
• Rantaan hankitaan leikkivälineitä

 

6. Liikenneturvallisuustyöryhmä

Yhteydenpito ELY-keskuksen suuntaan mm. seuraavien toimenpiteiden osalta:
• Valkjärventielle tehtävä katselmus
• Sahamäentien risteyksen alueen liikennemerkkien muutokset
• Kevyen liikenteen väylän toteutus Valkjärventielle on Kyläsuunnitelman 2013 liikenneturvallisuutta koskevista toimenpiteistä mittavin. Sen toteutus ei ole toistaiseksi näköpiirissä, joten mietitään myös kevyempiä ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa nopeammin liikenneturvallisuuden parantumiseen.
• Koulujen alkaessa elokuussa koululaisten matkan turvaaminen mm suojatievahdeilla

 

7. Tapahtumat

Toimintakauden aikana kyläyhdistys pyrkii osallistumaan kylän alueen tapahtumiin ja myös järjestämään omia, esim. Lähtelä Piknikin. Kyläyhdistys esittelee näissä tapahtumissa toimintaansa ja Valkjärven kyläsuunnitelmaa. Yhdistys pyrkii samalla hankkimaan uusia jäseniä.

Selvitetään mahdollisuutta yhdistää voimat lähikylien kanssa retkien järjestämisessä. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia yhdessä lähikylien kanssa.
Yhteistyössä Nurmijärven opiston kanssa kyläyhdistys järjestää Nurmijärven kylillä -luentosarjaan liittyvän luennon Valkjärvi – tietoa ja tarinaa 16.2.2017. Mahdollisuuksien mukaan ollaan mukana järjestämässä myös muita Suomi 100 –tapahtumia.

 

8. Yhteistoiminta

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan foorumeihin ja tapahtumiin, joissa kehitetään yhteistyötä muiden Nurmijärven ja Uudenmaan yhdistysten kanssa.

Lisäksi jatketaan yhteistyötä Pro Valkjärvi –yhdistyksen kanssa Lähtelän rannan uimakopin kunnostamiseksi ja rannan viihtyisyyden lisäämiseksi.

Selvitetään jäsenyyden etuja ja kustannuksia jossain kattojärjestössä, esimerkiksi Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY.

 

9. Muu toiminta

Lumi- ja jäätilanteen salliessa, kylän pelloille on ajettu hiihtoladut ja Valkjärven jäälle luistelurata. Kyläyhdistys tukee latureittien ja luisteluradan hankkimista tarvittaessa neuvottelemalla maanomistajien kanssa ja avustamalla polttoainekuluissa.

Tutkitaan tarvetta ja mahdollisuuksia kyläavustajan hankkimiseksi.

Kylien yhteistoiminta: Pyrimme saamaan edustajan Kyläasiain neuvottelukuntaan jota ollaan Nurmijärvelle perustamassa.

 

10.  Edunvalvonta ja lausunnot

Jatketaan lausuntojen antamista kylää koskeviin valmisteilla oleviin hankkeisiin.

 

11.  Talous ja varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on tulevanakin toimintakautena jäsenmaksut ja puutarhakalusteiden vuokraus. Pyritään myös järjestämään tapahtumien yhteydessä puffetteja. Avustuksia haetaan silloin, kun järjestettävä tilaisuus sen mahdollistaa.