Vuosikokous 2017

Valkjärven Kyläyhdistys ry.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16.2.2017

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka: Valkjärven koulu

Läsnä: Tuula Pulkkinen, Tapani Virtanen, Markku Pesonen, Auli Jaatinen, Simo Salo, Minna Hämäläinen, Janne Hämäläinen, Tarja Särkiniemi, Timo Särkiniemi, Leila Lindgren, Vappu Koivuniemi, Päivi Hämäläinen, Eija-Leena Heino, Raija Tanskanen, Raimo Tanskanen, Heikki Heikkonen, Kati Heikkonen ja Tatu Toivio

 

 1. Kokouksen avaus

Tuula Pulkkinen avasi kokouksen klo 19.20

 

 1. Järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiinTuula Pulkkinen, sihteeriksi valittiin Janne Hämäläinen, ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Auli Jaatinen ja Tarja Särkiniemi

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti, kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

 

 1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

 1. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Janne esitteli tilinpäätöksen ja taseen. Auli esitteli toimintakertomuksen ja kävi sen kohdat läpi lyhyesti. Markku kertoi tarkemmin liikenneturvallisuustyöryhmän tekemästä työstä ja kyläturvallisuussuunnitelmasta. Keskusteltiin koulun lakkautusuhasta viime vuonna ja koulun säilymisestä. Keskusteltiin, että kylälle olisi hyvä saada lisää asukkaita, erityisesti lapsiperheitä.

Tuula esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.

 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 1. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.

– Keskusteltiin Lähtelän rannan kehittämisestä, kunnossapidosta ja myös ilkivallasta. Kyläyhdistyksen ja Pro Valkjärven yhteistyötä tarvitaan.

– Keskusteltiin ilmoitustaulun tarpeesta tiedotuskanavana, sijoituspaikkana toimisi esimerkiksi Valkjärven koulu.

– Toivottiin ilmoittamista tapahtumista muutenkin kuin sähköpostitse ja Facebookissa (esim. ilmoitustaulu ja postilaatikkojakelu).

– Keskusteltiin siivoustalkoista ja tien laitojen siivoamisesta, sekä tieturvakorttien tarpeesta. Mainittiin että on tapauksia, joissa ELY-keskus on maksanut paikalliselle kyläyhdistykselle tien siistinä pitämisestä.

– Keskusteltiin, että kyläyhdistyksen puitteissa voisi myös organisoida valokuvien keräämisen museolle. Sinne tarvitaan kuvia 60-luvulta eteenpäin. Jonkun olisi organisoitava kerääminen, toimitettava valokuvat skannattavaksi ja palautettava.

– Ensi kesänä ELY-keskus on katselmoimassa tietä, kyläyhdistyksen on hyvä olla aktiivinen tässä asiassa.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Jäsenmaksujen suuruudet pidetään ennallaan. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa, henkilön kannatusjäsenyys maksaa 5 euroa ja yhdistyksen tai yrityksen kannatusjäsenyys maksaa 50 euroa.

 

 1. Tässä vaiheessa puheenjohtaja ehdotti, että muutetaan työjärjestystä sen verran, että selvitetään aluksi ehdokkaat hallituksen jäseniksi, ja tämän perusteella kokous päättää jäsenmäärän. Näin nähdään, montako jäsentä hallitukseen voidaan saada. Ehdotus hyväksyttiin.

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Tuula Pulkkinen valittiin puheenjohtajaksi. Hallituksen Jäseniksi Tatu Toivio, Heikki Heikkonen, Päivi Hämäläinen, Janne Hämäläinen, Minna Hämäläinen, Auli Jaatinen ja Markku Pesonen

 

 1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallitusta päätettiin kasvattaa yhdellä jäsenellä. Hallituksessa ovat puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

 1. Toiminnantarkastajien valinta

Tuula Kajonlinna valittiin toiminnantarkastajaksi. Erkki Pursiainen valittiin varatoiminnantarkastajaksi.

 

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita asioita.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.40