Kyläyhdistyksen Kivenkyytiä koskeva kirjelmä päättäjille

24.11.2018

 

Nurmijärven kunta / Juha Oksanen

Nurmijärven liikenne, Korsisaari / Raimo Salminen

ELY-keskus, joukkoliikenne / Heikki Hyvärinen

 

Asia: Valkjärven joukkoliikenne

 

Valkjärven kyläyhdistys on tehnyt syksyllä 2018 kyselyn kyläläisille joukkoliikenteen käytöstä ja tarpeista.

 

Kyselyyn saatiin 80 vastausta, osa netissä, osa paperisilla lomakkeilla ja kaksi puhelimitse. Vastausten takana on suurempi määrä asukkaita, sillä useista ruokakunnista jätettiin vain yksi yhteinen vastaus. Valkjärventien varrella asuu noin tuhat ihmistä.

 

Ylivoimaisesti useimmin esitetty toivomus oli: enemmän aikatauluvaihtoehtoja. Tämän kannalla oli 83,3 % vastajista.

 

Vapaalla tekstillä esitettyjä toiveita olivat mm. seuraavat

 • Bussien pitäisi kulkea koulujen alkamis- ja päättymisaikojen mukaan.
 • Suora yhteys Klaukkalaan, suora yhteys jatkobussiin.
 • Työmatkaliikenteen aikana vuoroja tiheämmässä.
 • Selvä tiedotus, jotta tietää milloin bussi kulkee – nykyään epämääräinen ja sekava.
 • Riittävä vuorotarjonta ympäri vuoden.
 • Aikataulujakelu toimivaksi, aikataulut myös pysäkeille.
 • Myöhäisempiä vuoroja tarvitaan esim. työmakaliikenteelle ja harrastuksiin kulkemiseen.
 • Kirkolle päin pääsee parilla vuorolla, mutta sieltä ei tule yhtään vuoroa takaisinpäin.

Suurin joukko vastaajista valitsi tarpeelliseksi bussin Valkjärvi – Klaukkala klo 7:30 – 7:45. Juuri tällä välillä ei kulje nykyään lainkaan bussia – vuorot lähtevät 7:15 ja 7:50. Työmatkaliikenteessä on tarkeää, että bussin vaihto sujuu ilman odottelua. Toisaalta työmatkojen paluuvuoroksi tarkoitettuun klo 17:15 lähtevään vuoroon on monien Helsinki- Vantaa-Espoo-suunnasta tulevien mahdoton ehtiä. Nämä ovat selkeitä esteitä bussin käytölle työmatkoilla.

 

Pyydämme vastauksia seuraaviin kyselyn pohjalta muodostettuihin kysymyksiin:

 

 1. Millä tavalla linja-autoaseman siirtyminen otetaan huomioon Kivenkyydin linjan 35 aikatauluissa? Ruuhkainen Klaukkalantie vie uudessa tilanteessa helposti 5 lisäminuuttia, mikä saattaa aiheuttaa myöhästymisen nykyisin mahdollisesta jatkoyhteydestä.

 

 1. Mihin jatkoyhteyksiin Valkjärveltä lähtevillä aamubusseilla on uudessa tilanteessa mahdollisuus ehtiä? Miten näistä aiotaan tiedottaa?

 

 1. Miksi työmatkaliikenteen vuoroja ajetaan Harjulan ja Syrjälän kautta niin, että matka Valkjärveltä bussin vaihtoon kestää jopa 35 minuuttia? Eikö ruuhka-aikana voisi olla ajossa kaksi Kivenkyyti-bussia eri reiteille?

 

 1. Kyläyhdistyksen tekemän kyselyn mukaan Valkjärventien varresta ilmoitti matkustustarvetta olevan esim.
 • klo 7:30 – 7:50 yhteensä 40 henkilöä
 • klo 9:30- 9:45 yhteensä 25 henkilöä. Ajat lähtöaikoja Valkjärventieltä.

Pystyykö Kivenkyyti kuljettamaan pienellä autolla tällaisia henkilömääriä vai onko mahdollista tihentää vuoroväliä?

 

 1. Miksi koulujen alkamis- ja päättymisaikoja ei ole otettu huomioon aikatauluissa?

 

 1. Koululaisia kuljettavalla linjalla 47 on koulupäivien aikana tiheämpi vuoroväli kuin varsinaisella bussilinja 35:llä. Onko mahdollista muuttaa sen reittiä Klaukkalan keskusta-alueella siten, että se palvelisi myös muita kuin koululaisia? Auton kokoon nähden koululais-matkustajamäärät ovat monilla vuoroilla hyvin pienet eli lisämatkustajat sopisivat autoihin.

 

 1. Onko mahdollista saada välille Klaukkala- Valkjärvi nykyistä klo 17:15 lähtevää vuoroa myöhäisempi lähtö? Helsingin pään ruuhkien takia moni ei ehdi klo 17:15 lähtevään bussiin ja on siksi pakotettu kulkemaan koko työmatkan henkilöautolla. Myös harrastuksiin kulkemiseen tarvitaan myöhäisempiä vuoroja kumpaankin suuntaan.

 

 1. Onko mahdollista saada liikennöitsijältä Valkjärveä koskeva aikatuluyhdistelmä (35, 47 ja Kivenkyydin kutsuajat), jaettuna koteihin sekä ripustettuna pysäkeille siten, että myös pysäkkikohtaiset ajat on ilmoitettu? Kyselyn tekoaikana Valkjärventielle ilmestyi bussi 47, josta useimmat vastaajat eivät tienneet.

 

 1. Kenen kanssa sovitaan kotikauppakyydin aloittamisesta Valkjärvellä? Montako kyytiin sitoutunutta henkilöä tarvitaan, jotta kotikauppakyyti voi alkaa vuoden 2019 alusta?

 

 1. Mistä johtuu, että palvelutasoluokka VI:n sallima 2 vuoroa / suunta viikonloppuisin ei ole käytössä Valkjärventiellä?

 

 1. Onko Valkjärventien joukkoliikenteen vuorovälin tihentämiseksi mahdollista siirtää joku Lopentietä kulkevista vuoroista ajamaan Valkjärventien kautta? Lopentiellä on tiheä vuoroväli eikä asukastiheys Lopentien varressa ennen Järvihakaa ole suurempi kuin Valkjärventiellä.

 

 1. Kivenkyydin palvelulupauksessa sanotaan olevan mahdollista kivenheiton eli 1,5 km:n poikkeama reitiltä. Onko tämä mahdollista Valkjärventien sivuteiden osalta?

 

Mahdollisiin kysymyksiin tekemäämme joukkoliikennekyselyä koskien vastaa Merja Makkonen, merja.h.makkonen@gmail.com, p. 040 969 4242.

 

Pyydämme ystävällisesti vastauksenne mahdollisimman pian, jotta tiedämme mielipiteemme otetun huomioon vuoden 2019 alussa voimaan tulevissa aikatauluissa.

 

Jaamme tiedon paikallislehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla, joten vastauksenne saavuttaa kyläläiset.

 

Mikäli olette halukkaita järjestämään keskustelu- ja tiedotustilaisuuden aiheesta Valkjärvellä,

teemme mielellämme yhteistyötä sen järjestämisessä.

 

Yhteistyöterveisin

Valkjärven kyläyhdistys ry

 

_________________________                           ___________________________________

Markku Pesonen                                                    Merja Makkonen

puheenjohtaja                                                        hallituksen varajäsen

markkup.pesonen@kolumbus.fi                         merja.h.makkonen@gmail.com

040 86 21000                                                          040 969 4242