Pöytäkirja Vuosikokous 2018

Valkjärven kyläyhdistys ry.                                                                                                                                                        PÖYTÄKIRJA

 

Kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous                                                                             1.3.2018

 

Paikka: Valkjärven kylän koulu

 

Läsnä 8 jäsentä: Tuula Pulkkinen, Tapani Virtanen, Tatu Toivio, Erkki Pursiainen, Auli Jaatinen, Heikki Heikkonen, Minna Hämäläinen, Janne Hämäläinen

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 18:07

 

2. Valitaan kokousvirkailijat

Valittiin kokoukselle kokousvirkailijat seuraavasti:

Tuula Pulkkinen Puheenjohtaja

Janne Hämäläinen Sihteeri

Tatu Toivio Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

Tapani Virtanen Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

 

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Janne Hämäläinen esitteli tilinpäätöksen, Auli Jaatinen vuosikertomuksen ja Tuula Pulkkinen toiminnantarkastajan lausunnon.

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvo. Jäsenmaksujen suuruudet.

Tuula Pulkkinen esitteli toimintasuunnitelman (liitteenä), tulo- ja menoarvion (liitteenä) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

 

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä

Kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä

 

9. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pesonen. Muut jäsenet ovat:

Janne Hämäläinen

Erkki Pursiainen

Minna Hämäläinen

Tuula Pulkkinen

Auli Jaatinen

 

Varajäseniksi valittiin

Merja Makkonen

Tatu Toivio

 

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Kajonlinna ja varatoiminnantarkastajaksi Heikki Heikkonen

 

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:00

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastivat:

 

 

___________________________________                                       ___________________________________

Tatu Toivio                                                                                                                Tapani Virtanen