Toimenpide-ehdotukset Valkjärven joukkoliikenteeseen

Nurmijärven kunta

Korsisaari

Ely-keskus

Kiitämme vastauksista, joita saimme Valkjärven kyläläisten keskuudessa tehdyn joukkoliikennekyselyn tulosten yhteenvetoon.

Esitämme seuraavia käytännön toimenpiteitä kyselyn pohjalta.

  1. Aamun työmatkavuorot Helsingin suuntaan

Työmatkoilla on tärkeää saada mahdollisimman sujuva vaihtoyhteys Valkjärventien liityntälinjalta.

Aamuisin Valkjärveltä 7:15 kulkeva bussi 35H saapuu Klaukkalaan klo 7:35. Matkustaja myöhästyy 7:30 jatkoyhteydestä ja seuraava lähtee vasta 8:15 eli 45 minuuttia myöhemmin. Tällainen odottelu päivittäisellä työmatkalla on mahdoton.

Aamun vuorot, jotka kulkevat Valkjärveltä klo 6:10 ja 7:50 ehtivät  jatkoyhteyksiin, mutta koska nekin kiertävät Harjula-Syrjälän kautta, on matka-aika Valkjärveltä matkakeskukseen noin 20 minuuttia. Se on esim. Helsinkiin suuntautuvan työmatkan ajallisesta pituudesta erittäin iso osa.

Onko mahdollista saada työmatkavuorot ajamaan suoraan Valkjärveltä matkakeskukseen ilman kiertoa Harjulan ja Syrjälän kautta?

  • Illan töistä paluu Helsingin suunnasta

Ns. tavanomaisen työajan puitteissa työskentelevien ihmisten työpäivä loppu usein klo 16 – 17. Klaukkalasta kohti Valkjärveä lähtee bussi 35 klo 17:15. Siihen ehtii bussista, joka lähtee Kampista klo 16:00 – mikäli ei ole ruuhkaa, tietöitä tai poikkeavaa säätä. 16:30 Kampista lähtevällä bussilla ei enää ehdi.

Onko mahdollista saada myös myöhäisempi vuoro välille Klaukkala- Valkjärvi ?

  • Koululaisvuorojen hyödyntäminen osana joukkoliikennettä

Valkjärventiellä on viime syksynä alkanut liikennöidä MB-linjan koululaisauto, linja 47. Se ajaa päivän aikana yhteensä 10 kertaa kylän halki, milloin kumpaankin suuntaan. 47:n ajoreitti kulkee koululta koululle.

Vuoron 47 autoissa on usein hyvin vähän matkustajia, joskus (esim. 12:25 Klaukkalan koululta) vuorot ajavat tyhjillään. Osalla vuoroista on seisonta-aikaa Mäntysalon kääntöpaikalla (aikataulun mukaan esim. 13:50 tauko 5 min ja 14:45 tauko 10 min).

Onko mahdollista, että linjan 47 aikatauluja ja reittejä tarkistettaisiin niin, että edes osa vuoroista ajaisi/ kävisi kääntymässä matkakeskuksella ? Näin pienillä matkustajamäärillä ajaviin vuoroihin voitaisiin saada muitakin matkustajia kuin koululaisia. Tämä palvelisi paitsi valkjärveläisiä, myös mäntysalolaisia.

  • Kirkolta ei pääse kotiin

Valkjärveltä kirkonkylään pääsee bussilla arkiaamuisin klo 8:15 ja koulujen kesäloman aikana klo 8:50. Iltapäivisin kirkolle menevään bussiin voi nousta Valkjärvellä klo 15:35 ja 17:25.

Kirkolla sijaitsee tietenkin lukuisia kunnallisia ja seurakunnallisia palveluita sekä terveyskeskus, mutta myös valkjärveläisten postitoimipaikka (01860). Kirkonkylän kautta kuljetaan lisäksi Hyvinkään ja Rajamäen suuntiin.

Ongelma on siinä, että kirkolta Valkjärvelle ei tule yhtään bussivuoroa. Jopa Kivenkyydin auto ajaa paluumatkan Lopentietä pitkin.

Onko mahdollista, että kirkonkylältä Valkjärven suuntaan saataisiin joku yhteys ? Se voisi olla myös Perttulassa välittömllä vaihdolla toimiva.

  • Osa vuoroista toiselle puolelle järveä

Lopentiellä välillä Perttula-Klaukkala-Perttula kulkee arkisin 48 vuoroa kumpaankin suuntaan.

Valkjärventiellä kulkee aikataulun mukaisia vuoroja vain arkisin 3 kpl toiseen suuntaan ja 4 vuoroa toiseen suuntaan. Kuitenkin Valkjärventien varressa asuu noin 1000 ympärivuortista asukasta ja lisäksi paljon kausiasukkaita.

Onko mahdollista, että osa Lopentietä pitkin ajavista vuoroista siirrettäisiin ajamaan Valkjärventielle ?

Matka- tai ajoaika ei sanottavasti muuttuisi.

Valkjärventie-Lepsämäntie reittiä Klaukkalaan saapuvat  bussit kulkevat optimaalisesti jäähallin, Arkadiahallin, Monikon, terveyskeskuksen ja Kissankello vauvauinni/vesijumpan pysäkkien suhteen. Reittimuutoksesta hyötyisivät valkjärveläisten lisäksi myös monet harrastuksissa ja kulttuuritapahtumissa kauempaa kulkevat.

  • Kaksi autoa Klaukkalan Kivenkyydin kutsualueelle

Klaukkalan Kivenkyydin kutsuaika on nykyisin varattu koululaiskuljetuksille. Muiden on lähes mahdoton saada kuljetusaikaa. Tämä vesittää koko Kivenkyyti-idean : ketterän liityntäliikenteen ja ajon hiljaisemmilla reiteillä vain tarvittaessa/kutsuttaessa ei kustannustehokkaasti.

Koululaiset tarvitsevat kuljetuksensa. Siksi muille matkustajiille tarvitaan toinen Kivenkyyti-auto. Se on uuden matkakeskuksen sijainnin vuoksi entistäkin tärkeämpää.

Onko mahdollista saada toinen Kivenkyyti-auto Klaukkalan kutsualueelle ?

  • Aikataulut selkeiksi

Valkjärven ja sen lähialueen joukkoliikneteessä on tapahtunut monia muutoksia. Siksi ihmisten on erittäin vaikea hahmottaa joukkoliikenteen kokonaistilannetta. Tämä vähentää ihmisten kykyä ja halukkuutta joukkoliikenteen käyttöön.

Onko mahdollista, että liikennöitsijä tai kunta tekee Valkjärven kylää koskevan selkeän yhteenvedon alueen aikatauluista ja jakaa sen jokaiseen talouteen kylällä ?

  • Kotikauppakyyti Valkjärvellekin

Onko mahdollista aloittaa  kotikauppakyyti myös Valkjärvelle ?

Kyselyn pohjalta on olemassa jo  joukko sitoutuneita ihmisiä.

Kenen kanssa kotikauppakyydistä sovitaan ?

Yhteistyöterveisin

Valkjärven kyläyhdistys