Toimintakertomus 2016

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintakertomus toimintavuodelta 2016

 

1. Yleistä

Vuosi 2016 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n toinen toimintakausi. Vuonna 2014 perustetun yhdistyksen toiminta pohjautuu Valkjärven kyläsuunnitelmaan ja vuoden 2016 keskeisiä hankkeita olivat suunnitelmaan kirjatut liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet sekä kyläkoulun pelastamiseen liittyvät toiminnot. Yhdistyksessä oli toimintakautena 17 maksanutta jäsentä.

 

2. Hallitus

Hallituksessa on ollut 7 jäsentä: Tuula Pulkkinen (puheenjohtaja), Markku Pesonen (varapuheenjohtaja), Janne Hämäläinen (rahastonhoitaja), Minna Hämäläinen (sihteeri), Auli Jaatinen (tiedottaja), Heikki Heikkonen (varajäsen), Tatu Toivio (varajäsen). Hallitus kokoontui toimintakautena 9 kertaa.

 

3. Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys on tiedottanut yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Lisäksi sivulla on tiedotettu yleisistä, koko Nurmijärveä koskevista asioista. Vuoden 2016 lopussa sivulla oli 301 tykkääjää.
Kylän nettisivuille on kerätty pysyvämpää tietoa kylästä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa kylän historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisista yrityksistä.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittäneet siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä
Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista on tiedotettu myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse jäsentiedotteita ajankohtaisista aiheista.

 

4. Liikenneturvallisuustyöryhmän hankkeet

Liikenneturvallisuustyöryhmä on valmistellut ja toteuttanut Valkjärven kyläsuunnitelma 2013:n toimenpiteitä:
Kyläyhdistys sai ELY-keskukselta luvat ”Ajathan varovasti” –kylttien toteuttamiselle sekä kahden nopeusnäyttötaulun asentamiselle Valkjärventielle. Ajathan varovasti -kyltit asennettiin 10.8.2016 Valkjärventien molempiin päihin. Merkkien materiaalin ja puuosien valmistuksen teki Kerapuu, tekstit kaiversi CNC Siponen, maalit lahjoitti Klaukkalan Rautia Korpisaari, Kierrepaalut lahjoitti Vihermali Oy, Kierrepaalujen asennuskoneen sponsoroi Klaukkalan Raksakone ja työn teki kyläyhdistyksen talkooporukka. Parhaat kiitokset toteutusta sponsoroineille tahoille!

Nurmijärven kunta asensi nopeusnäyttötaulut joulukuun puolivälissä. Suuri kiitos kunnalle nopeusnäyttötaulujen toteutuksesta, joka olisi nuorelle kyläyhdistykselle ollutkin raskas taloudellinen taakka!

Valkjärventieltä puuttuvan 2 km:n katuvalaistusosuuden rakentamisesta kyläyhdistys teki maaliskuussa kunnalle konkreettisen esityksen, jossa hyödynnettäisiin tienvarressa olevia valmiita pylväitä sekä tarkensi esitystä vielä marraskuun alussa. Kunnan edustajat ovat nyt laatimassa toteutusjärjestyslistaa katuvaloista ja toivotaan, että Valkjärventien valaistuksen puuttuvan osuuden toteutus sijoittuisi mahdollisimman lähiajalle.

Marraskuussa kyläyhdistys teki kunnalle esityksen Stop-merkin asentamisesta Sahamäentielle Valkjärventielle liityttäessä, tarkoituksena poistaa rajoittuneesta näkymästä johtuvat vaaratilanteet sekä ELY-keskukselle esityksen Valkjärventien alkuun asennettavasta jyrkästä mäestä varoittavasta liikennemerkistä.

Työryhmä on myös ollut yhteyksissä ELY-keskukseen kevyen liikenteen väylän rakentamisen edistämiseksi. Väylän rakentaminen ei kuitenkaan ole nykyisissä ELY:n suunnitelmissa. Todennäköisin ajankohta, jolloin asia voisi edistyä, on seuraava peruskorjausajankohta. ELY:n edustaja on puhelimessa kertonut, että Valkjärventien tierunkokorjauksia ja oikaisuja on tehty vuonna 1955. Kevytpäällyste on asennettu vuonna 1984. Pinta on stabiloitu ja päällystetty uudelleen vuonna 1996. ELY on tutkimassa Valkjärventien tilannetta. Liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa asian kehittymistä ja pyrkii myötävaikuttamaan, että kevyen liikenteen väylä saataisiin toteutussuunnitelmiin mukaan.

 

5. Tapahtumat

Kyläyhdistys järjesti Valkjärven koululla nukketeatteriesityksen Lumiukon sydän 19.11.2016. Esitykseen osallistui 45 katsojaa ja sen yhteydessä pidettiin puffetti. Nurmijärven kulttuuripalvelut myönsi kyläyhdistykselle avustuksen esityksen toteuttamiseksi. Suunnitelmissa oli myös Lähtelä Piknikin järjestäminen 13.8. tai 14.8., mutta sääolosuhteiden vuoksi tapahtumaa ei voitu toteuttaa.

Kyläyhdistys oli mukana myös seuraavissa tapahtumissa: Talvipäivät, Valkjärvi-soudut, Valkjärven kyläpäivät. Kyläyhdistys esitteli näissä tapahtumissa toimintaansa sekä Valkjärven kyläsuunnitelmaa.

 

6. Yhteistoiminta

Tuula Pulkkinen osallistui 10.3.2016 EMO ry:n valtuustosalissa järjestämään tilaisuuteen, jossa käsiteltiin kyläsuunnitelmiin liittyviä asioita ja mitä rahoitusmahdollisuuksia niihin voisi löytyä. Tilaisuudessa keskusteltiin myös kyläyhdistysten yhteisen keskustelufoorumin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehtävistä.

Yhteistyössä Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa kyläyhdistys järjesti koululla 26.4. kyläkokouksen Pelastetaan Valkjärven koulu!  Useita kyläyhdistyksen hallituksen jäseniä ja muita yhdistyksen jäseniä osallistui kunnan Klaukkalassa ja kirkonkylällä järjestämiin tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin palveluverkkotoimikunnan esitystä koulujen ja päiväkotien vähentämiseksi.

Auli Jaatinen osallistui 12.5.2016 valtuustosalissa järjestettyyn tilaisuuteen, jossa keskusteltiin kyläfoorumin perustamisesta. Jaatinen valittiin varajäseneksi työryhmään, joka perustettiin viemään kyläfoorumihanketta eteenpäin.

Markku Pesonen ja Heikki Heikkonen osallistuivat kunnan järjestämiin Kylien turvallisuusiltoihin ja työstivät yhdessä liikenneturvallistyöryhmän jäsenten Erkki Pursiaisen ja Tapani Virtasen kanssa Valkjärven turvallisuussuunnitelman.

Heikki Heikkonen osallistui useisiin paikallisille yhdistyksille suunnattuihin Kumppanuusfoorumi – tilaisuuksiin.
Yhteistyössä Pro Valkjärven kanssa kyläyhdistys järjesti elokuussa kaislatalkoot Lähtelän rannassa.  Koulujen alkamispäiväksi kyläyhdistys laittoi liikkeelle kyselyn suojatievahtien saamiseksi koulun vieressä olevalle suojatielle.

 

7. Lausunnot ja aloitteet

Kunnan palveluverkkotoimikunnan esityksessä huhtikuussa 2016 Valkjärven koulu esitettiin lakkautettavaksi. Kyläyhdistys järjesti yhteistyössä koulun vanhempainkerhon kanssa kyläillan ”Pelastetaan Valkjärven koulu!” ja työsti koulun säilyttämistä puoltavan lausunnon kunnanvaltuustolle. Perusteluina kyläkoulun säilyttämiselle olivat mm. koulun hyvä kunto ja korkea täyttöaste, uuden opetussuunnitelman vaatimien tilojen olemassaolo, kyläkoulun yhteisöllisyys ja merkitys koko kylän keskipisteenä.

Lisäksi yhdistys teki useita liikenneturvallisuuteen liittyviä aloitteita, jotka on tarkemmin listattu kappaleessa 4.

 

8. Talous ja varainhankinta

Yhdistyksen tulonlähteinä olivat jäsenmaksut, tapahtumien yhteydessä järjestetyt puffetit sekä juhlakatoksen ja kalusteiden vuokraus. Lumiukon sydän -nukketeatteriesitykseen kyläyhdistys sai Nurmijärven kulttuuripalveluiden myöntämän avustuksen. Marraskuussa 2016 kyläyhdistys avasi tilin Hyvinkään Nordean konttoriin ja luopui Holvi-verkkopalvelun käytöstä.