Toimintakertomus 2018VALKJÄRVENKYLÄYHDISTYS RY

Toimintakertomus toimintavuodelta 2018

Yleistä

Vuosi 2018 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n neljäs toimintakausi. Yhdistyksessä oli toimintakautena 21 maksanutta jäsentä, kaikkiaan jäsenlistalla oli 40 henkilöä. Vuoden 2018 keskeisiä projekteja olivat Kuhakosken aitojen kohentamisen sekä Lähtelän rannan viihtyisyyden edistäminen, tasapainopuomien ja pukukopin toteuttaminen Valkjärven koululle, joukkoliikennekysely ja siivoustalkoot.

Hallitus

Hallituksessa oli 8 jäsentä: Markku Pesonen (puheenjohtaja), Tuula Pulkkinen (varapuheenjohtaja), Janne Hämäläinen (rahastonhoitaja), Minna Hämäläinen (sihteeri), Auli Jaatinen (tiedottaja), Erkki Pursiainen, Merja Makkonen (varajäsen) ja Tatu Toivio (varajäsen). Hallitus kokoontui toimintakautena 9 kertaa.

Tiedotustoiminta

•     Kyläyhdistys on tiedottanut yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista ensisijaisesti Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Lisäksi sivulla on tiedotettu yleisistä, koko Nurmijärveä koskevista asioista. Vuoden 2018 lopussa sivulla oli 357 tykkääjää.

 •  Kylän nettisivuille on kerätty pysyvämpää tietoa kylästä. Sivuilta löytyy tietoa muunmuassa kylän historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisistayrityksistä.

•     Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittäneet siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

•     Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista on tiedotettu myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse jäsentiedotteita ajankohtaisista aiheista.

•     Lisäksi kylälle on laitettu yhdistyksestä kertovia julisteita.

Liikenneturvallisuutta edistävät hankkeet

Kyläyhdistyksen liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluivat vuonna 2018 Erkki Pursiainen (puheenjohtaja), Markku Pesonen, Tapani Virtanen ja Ari Lamminaho. Työryhmä edisti toimintavuonna seuraavia asioita:

 • Sahamäentien risteyksen alueen liikennemerkkien muutokset:
 • Pidetty yhteyttä kuntaan ja Ely-keskukseen
 • Puuttuvan 2 km:n osan katuvalaistuksen rakentaminen Valkjärventien keskiosalle mahdollisimman pikaisesti:
 • Pyritty varmistamaan valojen pysyminen kunnan katuvalojen rakennusohjelmassa tämänhetkisen aikataulun mukaisesti 2021.
 • Kevyen liikenteen väylän toteutus Valkjärventielle:
 • Toteutus ei ole lähiaikoina näköpiirissä. Liikenneturvallisuustyöryhmä on kuitenkin pyrkinyt edistämään asiaa mm aloittamalla keskustelut Valkjärven ympäri – reitistä urheiluseurojen kanssa, jotta saataisiin hankkeelle suurempaa painoarvoa.  
 • Nopeusnäyttötaulujen tuloksia seurattiin ja niistä tiedotettiin.

Muita kyläyhdistyksen liikenneturvallisuutta edistäviä hankkeita olivat:

 • Koulujen alkaessa elokuussa koululaisten matkaa turvattiin muun muassa suojatievahdeilla.
 • Koululaisille hankittiin 75 kpl heijastinliivejä IF turvallisuusrahaston kautta. Niiden käyttöä edistettiin karkkipalkinnolla ahkerille liivien käyttäjille.

Lähtelän rannan kehittäminen

 • Kyläyhdistys hankki kunnalta luvan uusia Lähtelän ilmoitustaulu. Uusi ilmoitustaulu asennettiin Lähtelään 24.5.2018.

•     Lähtelässä pidettiin katselmus Pro Valkjärven, partiolaisten ja urheilijoiden kanssa 9.5.2018. Tuolloin hahmoteltiin rakennuksen/alueen kehittämistä ja käyttöä perustuen siihen, että Pro Valkjärvi vuokraa rakennuksen kunnalta, jotta voidaan hankkia rahoitusta tarvittaville remonteille.

 • Pro Valkjärven Ilpo Pölönen ja kyläyhdistyksen Markku Pesonen tapasivat kunnan johtoa 28.5.2018, jolloin keskusteltiin Lähtelän kehittämisasiasta. Kunnan edustajat lupasivat toimittaa Lähtelän rakennuksen vuokrasopimusluonnoksen.
 • Lähtelässä on säilytetty puutarhakalusteita ja katosta, joita on vuokrattu kyläläisille. Vuokratuloista on muodostunut merkittävä kyläyhdistyksen tulonlähde.
 • Kyläyhdistys teki Solmu-palvelun kautta aloitteen roskasäiliöiden saamiseksi Lähtelän parkkipaikalle. Kumpaankin päähän parkkialuetta on kunnan toimesta hoidettu roskasäiliöt. Samassa aloitteessa esitettiin Lähtelän roskasäiliöiden tyhjentämistä myös talviaikaan.
 • Lähtelän rannan siivoustalkoita lähinnä kaislan ja levän siivouksen merkeissä pidettiin kesän rantakautena yhteistyössä Pro Valkjärven kanssa.

Alueen viihtyisyyttä edistävät hankkeet

 • Siivoustalkoot Valkjärventien, Lähtelän ja Keudan parkkipaikan siivoamiseksi pidettiin 21.4.2018.
 • Kuhakosken aitojen kohentamiseen saatiin kunnalta osallistavan budjetin rahoitus 15.000 €. Kunnan kanssa pidettiin suunnittelukokoukset 20.6. ja 4.7. Kuhakosken alueen järjestäytymättömän osakaskunnan lupa saatiin kokouksessa 8.8.2018 ja maakuntamuseon hyväksyntä rakenteista 20.8.2018. Kunnan edustajien kanssa pidetyssä kokouksessa 14.8.2018 kyläyhdistys sai luvan edetä hankkeessa ja pyytää työ- ja materiaalitarjouksia. Tarjouskyselyt eivät tuottaneet syksyllä hyväksyttävää tulosta, joten kunnalta haettiin 14.11.2018 hankkeelle jatkoaikaa, johon saatiin kunnanjohtajan hyväksyntä 10.12.2018 jatkoajalle 30.9.2019. Mikäli hanke raukeaa, kyläyhdistyksen tulee palauttaa saamansa avustus kunnalle.
 • Valkjärven koulun pihalle hankittiin katos ja tasapainopuomit yhteistyössä koulun vanhempainkerhon kanssa Emo ry:n tukemana. Kunnanjohtaja vihki katoksen käyttöön kyläpäivillä 1.9.2018.

Joukkoliikennekysely

Joukkoliikenneselvitys tehtiin syys-lokakuussa 2018. Kyselyyn pystyi vastamaan netissä ja lomakkeet jaettiin myös paperisena kaikkiin kylän postilaatikoihin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 80. Vastausten takana on suurempi määrä asukkaita, sillä useista ruokakunnista jätettiin vain yksi yhteinen vastaus. Tulosten perusteella toimitettiin kuntaan, liikennöitsijälle ja Ely-keskukselle 26.11.2018 kyläyhdistyksen kirjelmä, johon saatiin kunnan ja liikennöitsijän vastauksia 28.11.2018.

Tapahtumat

 • Kyläyhdistys oli mukana Valkjärven Talvitapahtumassa 11.2. ja Valkjärven kyläpäivillä 1.9. esittelemässä toimintaansa.
 • Lähtelä-Piknik järjestettiin 5.8.2018.
 • Kyläyhdistys järjesti Valkjärven koululla Nukketeatteri Ofelian esityksen Saunatontun lahja 17.11.2018. Esitykseen osallistui noin 40 katsojaa ja sen yhteydessä pidettiin puffetti. Kyläyhdistys sai esityksen toteuttamiseen Nurmijärven kulttuuripalveluiden avustuksen.
 • Kyläyhdistys tuki kylän joukkueen osallistumista Valkjärvi-soutuihin.
 • Kyläyhdistys järjesti Nurmijärven sähkön sponsoroiman pomppulinnan syksyn kyläpäiville.

Yhteistoiminta

•     Valkjärven edustajana Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukunnassa on toiminut Markku Pesonen ja varajäsenenä Erkki Pursiainen.

•     Valkjärven kyläsuunnitelma päivitettiin ja toimitettiin kuntaan 25.4.2018.

 • Kyläyhdistys teki yhteistyötä Valkjärven koulun vanhempainkerhon ja Pro Valkjärven kanssa.

Talous ja varainhankinta

Yhdistyksen tulonlähteinä olivat jäsenmaksut, tapahtumien yhteydessä järjestetyt puffetit , juhlakatoksen ja kalusteiden vuokraus sekä avustukset. Nukketeatteri Ofelian esitykseen kyläyhdistys sai Nurmijärven kulttuuripalveluiden myöntämän avustuksen. Valkjärven koulun vanhempainkerhon ja Emo ry:n tuella toteutettiin koulun pihalle pukukoppi ja tasapainopuomit. Nurmijärven kunta maksoi Kuhakosken kaiteisiin tarkoitetun 15000 euron avustuksen kyläyhdistyksen tilille, ja tämä raha on palautettava, mikäli hanke raukeaa.

Muuta

Valkjärven koululla toteutettiin kevätkaudella lasten liikuntaa varten lasten salivuorot lauantaisin. Toinen vuoro oli tarkoitettu alle kouluikäisten ja toinen koululaisten vuoroksi. 

Yhdistystä ovat sponsoroineet vuoden aikana Kattocenter, Rautia, Klaukkala, Nurmitapetti, Toni Lindfors Oy, JA Sähkö Oy, Tikastiet Oy, CNC Siponen ja Nurmijärven Sähkö.