Toimintakertomus 2015

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintakertomus toimintakaudelta 2014-2015

 

  1. Yleistä

Valkjärven kyläyhdistys perustettiin 7.4.2014 ja toimintakausi 2014-2015 on yhdistyksen ensimmäinen. Kyläyhdistys perustettiin edistämään Valkjärven kyläsuunnitelmaan kirjattuja asioita ja ne ovatkin olleet yhdistyksen toiminnan perustana. Tärkeimmiksi hankkeiksi hallitus nosti kyläsuunnitelmasta liikenneturvallisuuden parantamisen ja Lähtelän rannan viihtyisyyden lisäämisen. Yhdistyksessä oli toimintakautena 26 maksanutta jäsentä, joista kolme oli kannatusjäseniä.

 

  1. Hallitus

Hallituksessa on ollut 7 jäsentä: Tatu Toivio (puheenjohtaja), Tuula Pulkkinen (varapuheenjohtaja), Janne Hämäläinen (rahastonhoitaja), Auli Jaatinen (sihteeri, tiedottaja), Sirpa Kiiski (tiedottaja), Markku Pesonen (varajäsen), Heikki Heikkonen (varajäsen). Hallitus kokoontui toimintakautena 16 kertaa.

 

  1. Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys on tiedottanut yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän vuonna 2013 perustetulla Facebook-sivulla. Lisäksi sivulla on tiedotettu yleisistä, koko Nurmijärveä koskevista asioista. Facebook-sivut ovat saaneet tasaisesti lisää tykkääjiä, joita vuoden 2015 lopulla oli kaikkiaan 238 ja sivu toimii kylällä erinomaisena tiedotuskanavana.

Kylän nettisivut www.valkjarvenkyla.fi julkaistiin marraskuussa 2015. Nettisivuille on kerätty pysyvämpää tietoa kylästä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa kylän historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisista yrityksistä. Loppuvuodesta julkistettiin myös paikallisen taiteilijan Toivo Jaatisen kyläyhdistykselle suunnittelema logo.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittäneet siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista on tiedotettu myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse jäsentiedotteita ajankohtaisista aiheista.

 

  1. Tapahtumat

Toimintakauden aikana kyläyhdistys järjesti kaksi omaa tapahtumaa. Lähtelä-piknik järjestettiin 15.8.2015 Lähtelän rannassa. Tapahtumassa oli tarjolla erilaisia pelejä sekä kyläyhdistyksen puffetti. Hallituksen jäsenet esittelivät tapahtumassa Lähtelän rannan kehittämissuunnitelmaa. Valkjärven koululla järjestettiin 14.11.2015 Nukketeatterikeskus Poijun Satusafari-esitys lapsille. Kyläyhdistys sai esitystä varten Nurmijärven kulttuuripalveluiden avustuksen. Esitykseen osallistui kaikkiaan 61 katsojaa ja sen yhteydessä järjestettiin kyläyhdistyksen puffetti.

Kyläyhdistys oli mukana myös seuraavissa tapahtumissa: Valkjärven kyläpäivät 2014 ja 2015, Valkjärvi-soudut 2014 sekä Talvipäivät 2015. Kyläyhdistys esitteli näissä tapahtumissa toimintaansa sekä Valkjärven kyläsuunnitelmaa sekä hankki uusia jäseniä.

 

  1. Kyläilta

Kyläyhdistys järjesti Valkjärven koululla kyläillan 22.4.2015. Illan pääteemana oli liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. Paikalla oli kunnan liikenneinsinööri Pia Korteniemi. Illan aikana keskusteltiin myös Lähtelän rannan kunnosta ja sen kehittämisestä. Kyläillan muistio on luettavissa Valkjärven kylän Facebook-sivulla osiossa Muistiinpanot.

 

  1. Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuustyöryhmä käynnistettiin Valkjärven kyläsuunnitelman toimenpiteiden valmistelua ja toteutusta varten. Ryhmässä ovat toimineet Tapani Virtanen, Erkki Pursiainen, Markku Pesonen, Jenni Lång , Mikko Saarinen sekä kyläyhdistyksen hallituksen edustajana Markku Pesonen. Toimenpiteet jaoteltiin kolmeen ryhmään: pidempi aikaväli, keskipitkä aikaväli ja nopeat toimenpiteet. Lisäksi toimenpiteisiin tehtiin pieniä täydennyksiä.

Valkjärven kyläyhdistys piti liikenneturvallisuutta koskevan kyläillan 22.4.2015. Tilaisuudessa esiintyi Nurmijärven kunnan liikenneinsinööri Pia Korteniemi.

Kyläyhdistys teki kansalaisaloitteen ELY-keskukselle Valkjärventien katuvalaistuksen puuttuvan osan rakentamiseksi. On selvinnyt, että valaistukset ovat kunnan toteutettavia ja kunnan tiemestari pitää listaa toteutusjärjestyksestä.

Liikenneturvallisuustyöryhmän edustajat osallistuivat 10.6.2015 ELY-keskuksessa pidettyyn liikenneturvallisuuspäivään.

Valkjärventien liikennelaskentaa valmisteltiin toteutettavaksi 2015. Mukaan ei kuitenkaan saatu riittävästi laskijoita, joten toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Työryhmä on selvittänyt ELY –keskuksen kanssa ”Ajathan hiljaa”, ”Kiitos kun ajoit hiljaa” –merkkien toteuttamista ja valmistellut luvan hakemista. ELY-keskus on luvannut huolehtia maalatut jatkomerkinnät koulun kohdan korokkeelle, jotta liikenne huomaa korokkeen aikaisemmin ja ryhmittyy oikealle väylälle. Toteutuksen on määrä tapahtua ensi kesällä 2016.

  1. Yhteistoiminta

Tulevaisuusfoorumit ja kylien turvallisuusprojekti
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Nurmijärven Yhdistysväen Tulevaisuusfoorumeihin (Tatu Toivio 25.9.2014 ja Janne Hämäläinen 17.1.2015). Heikki Heikkonen ja Markku Pesonen osallistuivat 3.12.2015 pidettyyn Nurmijärven kylien turvallisuustilaisuuteen.

Laurea-yhteistyö
Kyläyhdistys toteutti vuoden 2015 aikana yhteistyöprojektin Laurea-ammattiopiston tradenomiopiskelijoiden kanssa. Kolmen opiskelijan muodostama työryhmä laati kyläyhdistykselle tiedotus- ja markkinointisuunnitelman. Työryhmä suunnitteli kyläyhdistykselle myös nettisivut, joita yhdistyksen hallitus työsti eteenpäin projektin päättymisen jälkeen.

Pro Valkjärvi-yhteistyö
Yhteistyö Pro Valkjärvi –yhdistyksen kanssa on aloitettu Lähtelän rannan uimakopin kunnostamiseksi ja rannan viihtyisyyden lisäämiseksi. Hallituksen laatimaa Lähtelän rannan kehittämissuunnitelmaa on jatkossa tarkoitus edistää yhteistyössä Pro Valkjärven kanssa. Yhteyshenkilöksi nimettiin Janne Hämäläinen. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet uimakopin maalaustalkoisiin ja rannan kaislojen raivaamistalkoisiin.

 

  1. Lausunnot ja aloitteet

Kyläyhdistys teki ELY-keskukselle heinäkuussa 2014 kansalaisaloitteen Valkjärventien katuvalaistuksen puuttuvan osan rakentamiseksi ja elokuussa 2014 aloitteen Valkjärventien Lopentien puoleisessa päässä joen rannassa olevan alueen siistimiseksi. Lisäksi kyläyhdistys on toimittanut toukokuussa 2014 kunnalle lausunnon sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä.

 

  1. Talous ja varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on ensimmäisenä toimintakautena ollut jäsenmaksut, joista on kertynyt kaikkiaan 235 €. Tuloja on saatu kartutettua myös tapahtumien yhteydessä järjestetyillä puffeteilla. Satusafari-nukketeatteriesitykseen kyläyhdistys sai Nurmijärven kulttuuripalveluiden myöntämän avustuksen.