Toimintasuunnitelma 2018

 

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY
Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.2018-31.12.2018

 

1.       Yleistä
Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii edelleen kehittämään liikenneturvallisuutta. Alueen viihtyisyyttä parannetaan siistimällä yleisiä alueita ja Lähtelän rannan aluetta. Valkjärven koulu on kylän sydän ja kyläyhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan koulun säilyttämistä. Hankkeiden edistäminen edellyttää aktiivisia henkilöitä yhdistyksen toimintaan, joten yhdistys pyrkii myös lisäämään jäsenten määrää. ‘Valkjärven kyläsuunnitelma 2013’ päivitetään ottaen esille muutama hanke, joita konkreettisesti pystytään edistämään vuonna 2018.
2.       Hallitus
Hallituksessa on kaudella 2018 7 jäsentä (5 varsinaista + 2 varajäsentä): Hallitus pyrkii kokoontumaan toimintakautena vähintään kerran kahdessa kuukaudessa, tarvittaessa useammin.
3.       Jäsenhankinta
Jäsenhankintaa jatketaan edellisen kauden tapaan kyläyhdistyksen painoarvon ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.
4.       Tiedotustoiminta
Kyläyhdistys jatkaa vuonna 2015 laaditun tiedotus- ja markkinointisuunnitelman toteuttamista.
Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän Facebook-sivulla.
Hallituksen jäsenet osallistuvat kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.
Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla, paikallislehdissä sekä sähköpostitse.
5.       Alueen viihtyisyyttä edistävät hankkeet
 • Koulun pihan viihtyisyyttä edistetään yhdessä Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa. Emo Ry:ltä on saatu tukea max noin 4100 euron hankkeen toteuttamiseksi. Tarkoituksena saada koulun pihalle tasapainopuomit ja katos.
 • Kuhakosken aitojen kohentaminen. Selvitetään olisiko kunnalta/Emo Ryltä saatavissa rahoitusta parantaa turvallisuutta Kuhankosken alueella.
6.       Lähtelän rannan kehittäminen
Kyläyhdistys pyrkii edistämään Lähtelän rannan kehittämiseen liittyviä ideoita, joista osa on kirjattu kyläsuunnitelmaan.
Kyläyhdistyksen hankkeet
 • Järjestetään säännöllisesti siivoustalkoot rannan siistimiseksi
 • Aluetta kohennetaan istuttamalla kasveja ja pensaita ja sinne rakennetaan nuotiopaikka
 • Lähtelän ilmoitustaulu kyläyhdistyksen huollettavaksi. Siihen mm. laminoitu yhdistyksen juliste, tiedotteita tapahtumista ja infolappu, jossa kyläyhdistys kiittää paikkojen siistinä pitämisestä ja sp-osoite, johon voi ilmoittaa poikkeamista.
 • Rakennuksen käyttöä pyritään kehittämään hyötykäyttöön, esim. kokoukset
 • Etsitään ratkaisua koirien aiheuttamaan haittaan rannalla. Uimarannoillahan koirien oleskelu ei ole järjestyssäännön mukaan sallittua. Kunnan asettamat koirakieltomerkit poistetaan toistuvasti.
 • Varastoidaan puutarhakalusteita ja telttakatosta. Kyläyhdistyksen jäsenet voivat näitä vuokrata jäsenhintaan. Ulkopuolisille korkeammat vuokrat ja jäsenillä on etuoikeus, jos tarve samaan aikaan.
 • Keskimmäisen laiturin siirtäminen enemmän oikealle, jotta tulee riittävän iso alue uimiseen kahden laiturin väliin
 • Pukeutumistilat ja wc:t
Hankkeet, joista tehdään kunnalle aloite
 • Esitetään yhteistyössä Pro Valkjärven kanssa, että Lähtelän uimapaikka/venelaiturit saatetaan Pro Valkjärven (ja mahdollisesti Valkjärven kyläyhdistyksen) hallintaan tai että kunta kehittäisi Lähtelän rantaa käyttäjämäärien voimakkaan kasvun vuoksi mm. Lintumetsän laajentumisen myötä.
 • Liiketunnistimella toimiva valaisin / valaisimet
 • Rantaan hankitaan leikkivälineitä
7.       Liikenneturvallisuustyöryhmä
               Yhteydenpito ELY-keskuksen suuntaan mm. seuraavien toimenpiteiden osalta
 • Sahamäentien risteyksen alueen liikennemerkkien muutokset
 • Puuttuvan 2 km:n osan katuvalaistuksen rakentaminen Valkjärventien keskiosalle mahdollisimman pikaisesti
 • Kevyen liikenteen väylän toteutus Valkjärventielle on Kyläsuunnitelman 2013 liikenneturvallisuutta koskevista toimenpiteistä mittavin. Sen toteutus ei ole lähiaikoina näköpiirissä. Kylähdstyksen liikennetyöryhmä seuraa asiaa ja pyrkii edistämään kevyen liikenteen väylän toteutusta mahdollisimman nopeassa aikataulussa.
 • Koulujen alkaessa elokuussa koululaisten matkan turvaaminen mm suojatievahdeilla
 • Nopeusnäyttötaulujen tulosten seuranta ja tiedottaminen
8.       Tapahtumat
Toimintakauden aikana kyläyhdistys pyrkii osallistumaan kylän alueen tapahtumiin ja myös järjestämään omia, esim. Lähtelä Piknikin. Kyläyhdistys esittelee näissä tapahtumissa toimintaansa ja Valkjärven kyläsuunnitelmaa. Yhdistys pyrkii samalla hankkimaan uusia jäseniä.
Mikäli kulttuuriavustuksia on jaettavissa vuonna 2018, Kyläyhdistys pyrkii hankkimaan teatteriesityksen tai vastaavan koululle.
Selvitetään mahdollisuutta yhdistää voimat lähikylien kanssa retkien järjestämisessä.
9.       Yhteistoiminta
Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan foorumeihin ja tapahtumiin, joissa kehitetään yhteistyötä muiden Nurmijärven ja Uudenmaan yhdistysten kanssa.
Lisäksi jatketaan yhteistyötä Pro Valkjärvi –yhdistyksen kanssa Lähtelän rannan uimakopin kunnostamiseksi ja rannan viihtyisyyden lisäämiseksi.
Selvitetään jäsenyyden etuja ja kustannuksia jossain kattojärjestössä, esimerkiksi Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY.
10.    Muu toiminta
Lumi- ja jäätilanteen salliessa, kylän pelloille on ajettu hiihtoladut ja Valkjärven jäälle luistelurata. Kyläyhdistys tukee latureittien ja luisteluradan hankkimista tarvittaessa neuvottelemalla maanomistajien kanssa ja avustamalla polttoainekuluissa.
Tutkitaan tarvetta ja mahdollisuuksia kyläavustajan hankkimiseksi.
Kylien yhteistoiminta: Kyläyhdistyksellä pidetään nimetty edustaja Kyläasiain neuvottelukunnassa ja osallistumme myös Kyläfoorumin toimintaan.
11.    Edunvalvonta ja lausunnot
Jatketaan lausuntojen antamista kylää koskeviin valmisteilla oleviin hankkeisiin.
12.    Talous ja varainhankinta
Pääasiallinen tulonlähde on tulevanakin toimintakautena jäsenmaksut ja puutarhakalusteiden vuokraus. Pyritään myös järjestämään tapahtumien yhteydessä puffetteja. Avustuksia haetaan silloin, kun järjestettävä tilaisuus sen mahdollistaa.