Toimintasuunnitelma 2016

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.2016-31.12.2016

1. Yleistä

Tulevana toimintakautena yhdistys pyrkii kehittämään liikenneturvallisuutta ja parantamaan Lähtelän rannan viihtyisyyttä. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenten määrää.

2. Hallitus

Hallituksessa on kaudella 2016 5 jäsentä ja 2 varajäsentä: Hallitus pyrkii kokoontumaan toimintakautena vähintään viisi kertaa.

3. Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa jatketaan edellisen kauden tapaan kyläyhdistyksen painoarvon ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

4. Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys toteutti vuoden 2015 aikana yhteistyöprojektin Laurea-ammattiopiston tradenomiopiskelijoiden kanssa. Kolmen opiskelijan muodostama työryhmä laati kyläyhdistykselle tiedotus- ja markkinointisuunnitelman. Kyläyhdistys jatkaa tiedotus- ja markkinointisuunnitelman toteuttamista (”Valkjärven kyläyhdistys ry:n viestinnän kehittäminen”).

Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Kylän nettisivuille osoitteessa www.valkjarvenkyla.fi kerätään lisää tietoa kylästä ja tapahtumista.

Hallituksen jäsenet osallistuvat kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla, paikallislehdissä sekä sähköpostitse jäsenille.

5. Lähtelän rannan kehittäminen

Kyläyhdistys pyrkii edistämään Lähtelän rannan kehittämiseen liittyviä ideoita, joista osa on kirjattu kyläsuunnitelmaan. Ideat jakautuvat kolmeen osioon: kyläyhdistyksen edistettävät, Pro Valkjärven edistettävät ja hankkeet, joista tehdään kunnalle aloite.

Kyläyhdistyksen hankkeet

 • Järjestetään säännöllisesti siivoustalkoot rannan siistimiseksi
 • Alue kohennetaan istuttamalla kasveja ja pensaita ja sinne rakennetaan nuotiopaikka
 • Etsitään ratkaisu koirien aiheuttamaan haittaan rannalla
 • Ruskea ilmoitustaulu kyläyhdistyksen hallintaan. Siihen mm. laminoitu yhdistyksen juliste, tiedotteita tapahtumista ja infolappu, jossa kyläyhdistys kiittää paikkojen siistinä pitämisestä ja sp-osoite, johon voi ilmoittaa poikkeamista.
 • Kesäkioski-hankkeen edistäminen (Perttulan kioskilta voisi kysyä kiinnostusta)
 • Pukeutumistilat ja wc:t
 • Rakennus hyötykäyttöön, esim. kokoukset (etenee jo)
 • Varastoidaan puutarhakalusteita joita kyläläiset voivat lainata (käytössä jo)
 • Keskimmäisen laiturin siirtäminen enemmän oikealle, jotta tulee riittävän iso alue uimiseen kahden laiturin väliin
 • Kuoppaisen tien ja parkkialueen kunnostaminen
 • Korjausrakentamisen kurssi (myöhemmässä vaiheessa)

Hankkeet, joista tehdään kunnalle aloite

 • Esitetään että Lähtelän uimapaikka/venelaiturit saatetaan Pro Valkjärven hallintaan
 • Lähtelä liitetään Haaran vesiosuuskuntaan ja Valknettiin
 • Liiketunnistimella toimiva valaisin / valaisimet
 • Rantaan hankitaan leikkivälineitä

Pro Valkjärven hankkeet

 • Rakennetaan kosteikkoja laskuojien päihin

6. Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuustyöryhmä jatkaa kyläsuunnitelman toimenpiteiden valmistelua ja toteutusta. Pyritään toteuttamaan Valkjärventien liikennelaskenta vuoden 2016 aikana. Liikennelaskennan tuloksia tarvitaan pohjaksi, kun perustellaan kunnalle kylän kasvavia liikennemääriä ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä toimenpiteitä.

Työryhmä jatkaa ELY –keskuksen kanssa ”Ajathan hiljaa”, ”Kiitos kun ajoit hiljaa” –merkkien toteuttamista. Myös nopeusnäytöille haetaan lupa ja niiden toteutusta aletaan valmistella. ELY-keskus on luvannut huolehtia maalatut jatkomerkinnät koulun kohdan korokkeelle, jotta liikenne huomaa korokkeen aikaisemmin ja ryhmittyy oikealle väylälle. Toteutuksen on määrä tapahtua ensi kesällä 2016.

Pyritään edistämään katuvalaistuksen saamista sille osalle Valkjärventietä, jolta se nyt puuttuu.

7. Tapahtumat

Toimintakauden aikana kyläyhdistys pyrkii järjestämään erilaisia tapahtumia, joihin kyläläiset voivat osallistua. Kyläyhdistys esittelee näissä tapahtumissa toimintaansa ja Valkjärven kyläsuunnitelmaa. Yhdistys pyrkii samalla hankkimaan uusia jäseniä.

Selvitetään mahdollisuutta yhdistää voimat lähikylien kanssa retkien järjestämisessä. Aletaan myös suunnitella ja lanseerata omia Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia yhdessä lähikylien kanssa.

8. Yhteistoiminta

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan foorumeihin ja tapahtumiin, joissa kehitetään yhteistyötä muiden Nurmijärven ja Uudenmaan yhdistysten kanssa.

Lisäksi jatketaan yhteistyötä Pro Valkjärvi –yhdistyksen kanssa Lähtelän rannan uimakopin kunnostamiseksi ja rannan viihtyisyyden lisäämiseksi.

Selvitetään jäsenyyden etuja ja kustannuksia jossain kattojärjestössä, esimerkiksi Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY.

9. Muu toiminta

Kyläyhdistys pyrkii edistämään kyläläisten liikuntamahdollisuuksia tulevalla toimintakaudella, esimerkiksi mahdollisuuksia hiihtämiseen ja luistelemiseen.

Kyläyhdistys aikoo osallistua kylien turvallisuussuunnitelman laatimiseen.

10. Edunvalvonta ja lausunnot

Jatketaan lausuntojen antamista kylää koskeviin valmisteilla oleviin hankkeisiin.

11. Talous ja varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on tulevanakin toimintakautena jäsenmaksut. Pyritään myös järjestämään tapahtumien yhteydessä puffeteja. Avustuksia haetaan silloin kun järjestettävä tilaisuus sen mahdollistaa.

Nopeusnäyttöjä varten tarvitaan erillinen varainhankinta, selvitetään esimerkiksi yrityslahjoitusten mahdollisuuksia.