Kysely kiinnostuksesta liittyä valokuituverkkoon

Syksyinen tervehdys valokuituasioissa!

Valkjärven kuituosuuskunta (tuttavallisemmin Valknetti) on pääasiassa Haaran alueella, Kaanaantien varressa ja Lintumetsän/Kalkerin alueella toimiva itsenäinen valokuituosuuskunta, jonka runkoverkko rakennettiin vuonna 2013.

Toiminta on vakiintunut ja osuuskunnan palveluja käyttää tätä nykyä runsaat 50 osakasta. Koska maaseudun laajakaistainvestointeihin ollaan tänä- ja ensi vuonna suuntaamassa aikaisempaa enemmän yhteiskunnan tukea, mahdollisuudet saada avustuksia myös Valkjärven alueelle ovat aikaisempaa paremmat.

Mikäli kiinnostus on riittävää ja laajentumishankkeen toteutumiselle löytyy realistiset perusteet, Valkjärven kuituosuuskunta tulee jättämään projektiavustushakemuksen ELY-keskukselle 30.9. eli runsaan kolmen viikon kuluttua. Sen vuoksi tämä kyselyn palauttamisaika on varsin lyhyt.

Laajakaisainvestointien seuraava haku avautuu todennäköisesti vasta 2023. Jos avustus myönnetään, liittymismaksu tulee olemaan 1500 €, mikä on noin 1/3 todellisista rakentamiskustannuksista maaseudulla. Loppuosa katetaan avustuksella, joka on 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Myös talkootyötä päästään tekemään. Liittymismaksulla katetaan verkon rakentaminen valmiiksi käyttöliittymäksi asti eli liittyjälle jää ainoastaan oman reitittimen kytkeminen kuitumuuntimen pistokkeeseen. Kustannukset kaapelin tuonnista kiinteistölle katetaan aina vähintään tontin rajalle. Osuuskuntatoiminnan periaatteiden mukaan pyritään aina kohtuullisuuteen ja kustannusten jakamiseen osakkaiden kesken. Kuinka paljon kaapelia jatketaan jostain pisteestä yhden talon liittämistä varten, riippuu kokonaisuudesta.

Tämän kysely ei merkitse sitoutumista, mutta antaa osuuskunnalle hyvän arvion liittymätiheydestä kaapelikilometriä kohti. Valokuituliittymän kk-maksu on Valknetissä hyvin kilpailukykyinen 37 euroa (sis alv. 24%). 37 euron kk-maksulla perusnopeus on 100/100 Mbit/s, mutta 55 € kk-maksulla jopa 500/500 Mbit/s.

Lisätietoja: Ilpo Pölönen (vko pj.), ipolonen@gmail.com, puh. 040 830 5984 tai Tapio Idman, tapio.idman@gmail.com, puh. 0505427993. Valkjärven kyläyhdistyksen puolesta lisätietoja: pj. Jani Hautala 050 381 6427 tai Erkki Pursiainen, pursiainen.erkki@gmail.com, puh. 050 595 9715.

Mikäli osuuskunnalle ei myönnetä investointiavustusta, suunnitelmat menevät luonnollisesti uusiksi. Jos hanke halutaan toteuttaa kokonaan liittymismaksuilla, liittymismaksu luonnollisesti nousee ja verkko laajenee ainoastaan sinne, missä kustannukset kyetään liittymismaksulla kattamaan. Sen vuoksi alempana kysytään kiinnostusta liittymiseen myös korkeammalla liittymismaksulla (2500 €).

Valkjärven kuituverkon yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu syksyn aikana ja jos projektille myönnetään avustus, runkoverkon rakentaminen tapahtuisi kesän 2022 aikana.

https://www.facebook.com/ValkNetti/

(13.9.2021)