Suomalainen luonto tarjosi parastaan koululaisten metsäpäivänä

Valkjärven koululaiset viettivät Metsäpäivää torstaina 26.8.2021. Tapahtuma oli osa Valkjärven kyläyhdistyksen järjestämää Meidän metsä -luontoviikkoa.

Metsäpäivänä koululaiset pääsivät toiminnallisille metsärasteille Perttulassa sijaitsevalla Myyrinmaan tilalla. Metsäkohteessa lapset oppivat metsänhoidosta, metsästä nykyaikaisena työpaikkana ja ymmärtämään metsän merkityksestä taloudelle.

Päivän mahdollistivat yhdessä kyläyhdistyksen kanssa, Suomen metsäteollisuus ry, Uudenmaan metsänhoitoyhdistys sekä Valkjärven koulun vanhempainkerho. Koululaisia ohjasivat puun korjuun ja istutuksen pisteillä metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat Jukka-Pekka Vapaniemi ja Petteri Pentti. ”Lapset pääsevät konkreettisesti näkemään, että metsä on uusiutuva luonnonvara, jota voi kestävästi käyttää. Jokaisen uudistushakkuun tilalle istutetaan uusi metsä. ” toteaa Vapaniemi. Metsätalouden ammattilaisia edustivat paikalla myös tilan isäntä Jussi Myyrinmaa sekä koneyrittäjät Mikko ja Eero Santajoki, joiden työskentelyä päästiin seuraamaan. Kouluyritysyhteistyökoordinaattori Kim Nguyen ja viestintäasiantuntija Sofia Tuisku keroivat tehtävien avulla lapsille, mitä kaikkea metsä tarjoaa ihmisille. Ainakin xylitolin tekeminen koivusta jäi lasten mieleen. ”On tärkeää, että lapset näkevät, mitä kaikkia jokapäiväisiä tuotteita metsästä saa”, kuvaa omaa toimintapisteensä antia Kim Nguyen.

METSÄ ANTOI ELÄMYKSIÄ, JOTKA JÄÄVÄT MIELIIN PITKÄKSI AIKAA

Korona-aikana tarve lasten elämyksellisille kokemuksille on tavanomaista suurempi. Lähiopetuksessa olevien koululaisten koronaturvallinen retkeily on pienellä vaivannäöllä mahdollista – pienet retkiryhmät, väljä kuljetus, yksittäispakatut eväät. Vaivannäkö kannatti. Sekä oppilaat että koko opetushenkilöstö, rehtoria myöden, osoittivat kiitoksensa järjestäjille. ”Päivä oli tosi hauska. Pääsimme kokeilemaan uusia juttuja. Ehkä kivointa oli, kun pääsimme istuttamaan puun taimia.” muistelee Metsäpäivään osallistunut Aroa Kuutti, 5 lk. Istutetut puut kasvavat osaksi suomalaista hiilinielua. Meidän kaikkien hyväksi.

LUONTOKOULU ON KEINO VARMISTAA LASTEN LUONTOYHTEYDEN SÄILYMINEN

Valkjärven kyläyhdistys, yhdessä Vanhempainkerhon kanssa edistävät luontokouluhanketta. Tavoitteena on saada luontokoulu Valkjärven koulun yhteyteen. Luontokoulun toiminta tarjoaa mahdollisuuksia, ei vain Valkjärven koulun lapsille, vaan kaikille kunnan lapsille. ”Metsäretket ja luontoon monipuolisesti tutustuminen ja sen kokeminen, olisivat olennainen osa koulun toimintamallia. Palveluja tarjottaisiin tasapuolisesti nurmijärveläisille lapsille. Valmiit luontokoulupäiväohjelmat ja ammattitaitoinen luontokoulun opettaja helpottaisivat opettajien työtä ” toteaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jani Hautala.

(6.9.2021)